Paide Hillar Hanssoo Põhikooli õpetajad töövarjutavad välismaal

Foto: Kätlin Merisalu

Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis on käsil Erasmus+ programmist rahastuse saanud rahvusvaheline õpirände projekt „Kaasav kool“. Projekti raames tutvuvad kooli õpetajad parimate praktikatega ning tuge vajavate õppijate õpetamisega välismaal.

Esimesena käis Šotimaal õpirändel Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ringijuht Kätlin Merisalu. Tema eesmärgiks oli õpirände perioodil 20.08- 26.08.2018 koguda ideid ja erinevaid meetodeid hariduslike erivajadustega õppijate emotsionaalse ja sotsiaalse kaasamise kohta huvitegevusse ja vaadata, kuidas nad on igapäevaselt kooliperre kaasatud.

Kätlin külastas Šotimaal kahte erinevat kooli, milleks olid Wiston Primary School ja Libberton Primary School. Mõlema kooli põhiväärtusteks õppe- ning kasvatustöös on avatus, ausus, hoolivus ning õnnelik keskkond, milles õppida ja areneda. Väga tähtsaks peetakse suhtlust õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja kogukonna vahel. Kätlin võttis Šotimaalt kaasa erinevaid meetodeid, millega saab tutvuda tema blogipostituses.

Foto: Kätlin Merisalu

Saksamaa koolidesse lähevad põhikooli õpetajat töövarjuks uue aasta alguses.

Marita Kutsar
huvijuht