Paide linna hariduspreemia
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

Paide linna hariduspreemia sai Anne Kivimäe. Ta töötab  meie koolis 1983. aastast alates. Ta peab oma töös oluliseks õpetamise ajakohasust ja elule vastavust ning õpilastes iseseisva töö oskuste ja mõtlemisvõime arendamist. Olulisel kohal tema töös on kooliuuenduslikkus ja innovaatilisus. Anne Kivimäe on kolleegide ja lastevanemate hulgas hinnatud ja lugupeetud  õpetaja. Ta valiti koolis 2009. aastal Aasta õpetajaks. Tema aastakümnete pikkune pühendumusega tehtud töö on igati tunnustust väärt.

Palju õnne õpetaja Anne Kivimäe!

Marje Tänav
õppealajuhataja