Filmikonkurss „See on…“ ja „Lähme!“

Konkursile on oodatud kõik tööd, mis on teemadest lähtuvalt koostatud ja filmitud. Konkursi eesmärgiks on koolinoorte loovuse ning tehnilise taibu toetamine ja arendamine. Noortel on võimalus valida kahe erineva teema vahel ning leida endale sobiv eneseväljendusviis. Lubatud on kõik žanrid.

Oodatud on šüžeelised lühifilmid, mille pikkus on kuni 7 minutit ja mis on salvestatud HD (High Definition) formaadis. Lühifilm tuleb ise filmida ning filmi tegija kinnitab, et omab õigusi kasutada kõiki filmis kasutatud materjale ning muusikat.

Tööde esitamise tähtaeg on 5. mai aadressil: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEfc28vs-FPbI6HIJpMKnZNZg4S-oU2CPtR2MLrSx5T61cJQ/viewform?c=0&w=1

Võistlusel osalejate vanuserühmad on 6.-8. klass ja 9.-12. klass. Osaleda saavad erinevad loomingulised kollektiivid ning igast klassist võib osaleda mitu kollektiivi.

Lühifilm ei tohi sisaldada ebasündsat kõnekeelt või mis tahes sisu, mida võib pidada solvavaks. Žüriil on õigus häiriva sisuga filmid konkursilt eemaldada.
Lühifilme hindab 4 liikmeline žürii. Võitjad avalikustatakse 19. mail Paide Ühisgümnaasiumi „Filmiöö galal“.
Film ei tohi olla võitnud auhinda teiselt filmikonkursilt.
Filmi koostamisel pea silmas autoriõigusi!

Autoriõigustega saad lähemalt tutvuda: SIIN

Lisainfo:
Kätlin Merisalu
huvijuht
e-mail: katlin.merisalu@paideyg.ee