Paide Ühisgümnaasiumit külastas Saksa Väliskoolivõrgu Ameti koordinaator

16. jaanuaril oli koolis külas Saksa Väliskoolivõrgu Ameti koordinaator Eestis Dr. Silke Pahlitzsch. Kuna proua Pahlitzschi ametiaeg Eestis hakkab lõppema, tehti kokkuvõtteid senisest koostööst Paide Ühisgümnaasiumiga. Proua Pahlitzschi tööperioodil liitus Paide Ühisgümnaasium rahvusvahelisse programmiga „Koolid – tuleviku partnerid“ ja sai taas õiguse sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keelediplomi eksamit Deutsches Sprachdiplom. Õpetajad on saanud osaleda koolitustel Saksamaal, möödunud õppeaastal oli Paide Ühisgümnaasiumis praktikant Saksamaalt ning koostöös kooliga on kaasajastatud saksa keele õppematerjalid.

Proua Pahlitzsch vestles kooli direktoriga ja külastas Ellen Rosimannuse saksa keele tunde. Külaline tänas kooli suurepärase koostöö eest ning tunnustas saksa keele õpetuse head taset.

Ellen Rosimannus
õpetaja