Päikesekillud säravad eredamalt kui kunagi varem

Paide Ühisgümnaasiumi “Aasta Gala 2018” nomimendid ja laureaadid. Foto: Katrin Merisalu

Eile, 17. mail toimus Paide Ühisgümnaasiumi aulas tänusündmus „Aasta Gala 2018“, kus tunnustati huvihariduse ja – tegevuse valdkonna tublimaid ja aktiivsemaid noori ning tänati õpetajaid, juhendajaid ja meie toetajad. Sel aastal seati üles 22 tublit noort ja üks kooli suur sõber, kes esitati tunnustamiseks klassikaaslaste, õpetajate, huviringide juhendajate ja koostööpartnerite poolt. Paide Ühisgümnaasium korraldas tänusündmust koostöös kooli õpilasesindusega juba kaheksandat korda.

Kätlin Merisalu
huvijuht

Nominendid “Meie kooli päikesekild” tiitlile olid sel aastal: Kärt Kirsimägi, Rasmus Peets, Johanna Tuisk, Hendrik Kraav, Berit Lepp, Martin Vants, Raigo Tischler, Rasmus Jürgenson, Janno Vaba, Maribel Lepik, Ants Leppoja, Kristofer Nilp, Ly-Marleen Tamme, Elsa-Pauliine Palu, Katarina Perman, Mia Laurel Viilup, Sander Soo, Romet Jürgenson, Cassandra Uus, Steven Pleesi, Rasmus Kallas, Saara Sion ning 5A klassi tütarlaste kvartett koosseisus Keitlin Jüristo, Saskia Metsallik, Jasmiin Rosme ja Katreen Angelina Mägi. Ülesseatud nominentide seast, kes kõik väärivad meie päikesekilluks olemist, selgitas laureaadid välja viieliikmeline žürii, mis koosnes õpilastest, õpetajatest ja kooli juhtkonna liikmetest. Tiitlid andsid “Aasta Galal 2018” üle eelmise aasta säravad päikesekillud.

“Meie kooli päikesekild 2018” laureaadid on:

Berit Lepp

Ta on aktiivne ja rõõmsameelne tüdruk. Lisaks väga headele õpitulemustele, võtab ta alati osa klassi ühistest ettevõtmistest ning tegeleb innukalt spordiga- iluvõimlemise ja trampoliinihüpetega. Viimases on tal ette näidata suurepärased tulemused. Trennides on ta käinud juba teisest eluaastast alates ja pole siiani soovinud neist loobuda. Sel ja eelmisel hooajal on ta saavutanud väga häid tulemusi. Tartu linna meistrivõistlustel batuudihüpetes 2017. aastal saavutatud esimene koht on vaid üks paljudest. Ta ei anna kunagi kergelt alla ja pingutab alati oma eesmärkide nimel. Tema pühendumus võiks paljudele eeskujuks olla.

Rasmus Peets

Meie järgmist päikesekillu laureaati on märgatud rohkem kui ühel korral. Ta käib kolmandat aastat neli korda nädalas Türil maadluse treeningutel, tema treener on Mati Sadam. Ta on väga sihikindel ja järjepidev harjutaja, kes on seadnud endale väga kõrged eesmärgid – tulla olümpiavõitjaks. Vaatamata oma noorusele on tal ette näidata ka esimesed arvestatavad tulemused võistlustelt. Tänavu võitis ta Tallinnas toimunud Euroopa kõige suuremal noorte maadlusturniiril oma vanusegrupis kreeka-rooma maadluses esikoha ning vabamadluses teise koha. Vabariiklikel turniiridel, kus tihti tuleb võistelda endast 3-4 aastat vanemate poistega, on ta sageli medalisaajate hulgas. Ta on trennis eeskujuks teistele.

Mia Laurel Viilup

Ta on tagasihoidlik, aga suurte mõtetega tüdruk, kes oma tegemised vaikselt korda ajab. Ta osaleb Õpilasesinduse töös aktiivselt, samuti valiti ta Paide linna noortevolikogu koosseisu. Ta on kohusetundlik ja julgeb küsida, erinevatel sündmustel on ikka ja jälle tema arvamus ka kõva häälega välja öeldud. Hetkel toimub tema eestvedamisel Paide Ühisgümnaasiumi mälestusteprojekt “Seinad, mis mäletavad”, mis on ühteaegu nii isiklikult oluline kui kõigile vilistlastele ja kogukonnaliikmetele oluline mälestustetalletamise idee. Teda ootab kindlasti ees veel palju tegusid, aga tema puudumist õpilasesinduse tööst oleks märgata juba praegu.

Kristofer Nilp

Ta on õpihimuline, analüüsiv ning mõtlev noor inimene. Ta on väga hea inimeste kuulaja ning nende mõtete ning ideedega arvestaja. Tema jaoks on tähtis, et kõik saaksid oma arvamust avaldada ja et eriarvamusi aktsepteeritaks. 2017/2018 a hooajal viis ta Paide Avatud Noortekeskuses läbi projekti “Sportlikud reeded noortekas”. Projekti käigus puutus ta kokku kõigi projekti etappidega ning analüüsis ja reflekteeris iseenda ning ümbritsevate inimeste käitumist ja mõtteid. Ta on kohusetundlik ning täidab alati endale. Ta on ka väga hea meeskonnajuht – tasakaalukas, vastutustundlik ning teisi noori inspireeriv. püstitatud eesmärgid.

Saara Sion

Ta on üks ütlemata vahva mitmekülgne neiu. Polegi vist midagi, millega tema hakkama ei saaks: väitleb ja arutleb, tantsib ja osaleb, toimetab koolilehte OliOn ja jookseb ja jookseb ja…. Kui klassist vastust ei tule, vaatab õpetaja ikka tema otsa. Kui on vaja osalejat spordivõistlustel või olümpiaadidel, on tema ikka valmis väljakutset vastu võtma. Ta on gümnaasiumiaastatel esindanud kooli ja saanud häid kohti emakeele- ja ajaloo-olümpiaadidel, jõudnud välja saksakeelse väitluskonkursi suurde Eesti finaali. Ta on väga järjepidev ning loov neiu, temas on sisu ja sügavust, mis on oodatav, kuid jälle üllatav.

Romet Jürgenson

Ta on viisakas, kohusetundlik ja sõbralik noormees. Oma ettevõtlikkuse ja organiseerimisvõimega on ta suureks eeskujuks nii oma klassi- kui ka koolikaaslastele. Kooliväliselt tegeleb ta aktiivselt jalgpalli mängimisega ning sõidab väga edukalt rahvarallit. 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 100. aastapäeval, võis näha teda teleekraanil, kui ta luges ette Paide Keskväljakul ajaloolise roomiku pealt iseseisvusmanifesti “Manifest Eestimaa rahvastele”. Ta tuli sellega suurepäraselt toime ning hoidis sellega Paide Ühisgümnaasiumi lippu kõrgel. Lisaks kuulub ta värske liikmena ka kooli õpilasesindusse, kuid selle vähese ajaga on ta oma aega ning energiat panustanud osaledes aruteludes ja sündmuste korraldusprotsessis, mis näitab selgelt, et ta on meeskonnamängija. Ta on lennukate ideedega ning ei karda oma arvamust avaldada ja oma seisukohtade eest seista. Kõigele eelpool nimetatule lisaks on ta väga andekas meediavaldkonnas: uurimistööna valmis koos klassivenna Ralf-Markus Heeroga spordireportaaž Paide Ühisgümnaasiumi spordipäevast, koos klassiga reklaamvideo Paide Ühisgümnaasiumi lauluvõistluse promomiseks ja koos õpilasesindusega video osalemaks konkursil “Aasta Kool 2018”.

Raigo Tischler

Ta on ujumisega tegelenud 6 aastat. Viimase aasta jooksul on ta saavutanud ujumises mitmeid pjedestaali kohti. Näiteks rahvusvahelisel võistlusel Aura Open ujus 50m seliliujumises ta ennast teiseks ja noortesarja ujumisvõistlusel on ta saavutanud 50m vaba ja 100m selili teised kohad. See on aga vähene loetelu saavutatust. Lisaks on tal seljataga ka esimene hooaeg triatloni võistlustel, kus saavutas Eesti karikasarjas C vanuseklassi poiste seas kokkuvõttes kolmanda koha. Lisaks veel mitmeid kolmandaid kohti suurematel võistlustel ja väiksemaid triatloni etappide, maanteeratta ja ujumisvõistluste esikohti. Et kõike seda saavutada peab väga palju tööd tegema. Treeninguid on nädalas 8 tunni jagu, lisaks igal vaheajal kaks korda päevas. Sellise treeningkoormuse ja kooli kõrvalt tegeleb ta ka rahvatantsuga rahvatantsurühmas “Seltskond” ja on Noorkotkaste liige.

Hendrik Kraav

Teda on samuti märganud rohkem kui üks tänasest nominentide esitajatest. Ta on kohuse- ja vastutustundlik noormees, kes liigub kindlalt endale püstitatud eesmärkide suunas. Ta kuulub kooli õpilasesindusse ning osaleb aktiivselt sündmuste organiseerimise meeskondades ja koolivälises tegevuses. Ta on usaldusväärne ning viib kõik endale võetud ülesanded ellu suure pühendumusega. Lisaks on ta hea meeskonnamängija ning liider, kelle eestvedamisel tegutsevad poisid ühtse meeskonnana: üheskoos valmistatakse ette näiteks üllatusetteasteid koolisündmustele. Asendamatu on ta kooli helitehnikuna sündmuste läbiviimisel ning reageerib kiirelt ka keerulistes olukordades, jäädes sealjuures tasakaalukaks ja rahulikuks. Kuigi suures pildis jääb ta tihti pigem tagasihoidlikult tahaplaanile, on tal tihtipeale täita olulised rollid koolisündmuste läbiviimisel. Ta on inimene, kes on alati olemas. Sõna “ei” on talle võõras ning probleemile lahenduse leidmine on käkitegu. Tema üheks kireks on sport. Ka kooli on ta esindanud erinevatel aladel ning saavutanud kõrgeid kohti. Ta tegeleb aktiivselt ka disc-golfiga. Tema abivalmidus ja kohusetunne on tõeliseks eeskujuks paljudele noortele.

Steven Pleesi

Ta on mänginud üheksa ja pool aastat jalgpalli Paide Linnameeskonnas. Hetkel mängib ta Paide LM 2003-2004 (U16) vanusegrupis. Oma teekonda jalgpalli mängides alustas ta Viktor Metsa juhendamisel, kuid praegu treenib Meelis Rooba käe all. Samuti on ta ka väga-väga mitmeid kordi esindanud meie kooli Järvamaa koolispordi võistlustel ning saavutanud seal ka häid koht nii üksikarvestudes kui ka võistkonniti. Kooli Sügisjooksul oli ta kiireim poiss ja eelmisel kevadel korraldas ta veel koos kolme enda klassi poisiga meie kooli õpetajatele disc-golfi võistluse, mis oli ka tema loovtöö 8.klassis. Esitaja soovib tänada Viktor Metsa, Meelis Roobat ja Andres Siilakut suure pühendumusega õpetatud teadmiste eest, mida nad on noormehele kaasa andnud, et ta saaks olla seal, kus ta praegu on ning jõuda veel kaugemale. Iseloomuomadused, mis tema juures silma paistvad on kindlasti abivalmidus, ausus ning hoolivus teiste suhtes. Tiimikaaslasena kindlasti teistega arvestav. Teda ootab tulevikus kindlasti suur tee jalgpallimaalilmas.

Johanna Tuisk

Ta on uskumatult andekas neiu, kellel ei jää puudu tarkusest, oskustest ning nende rakendamisest. Ta oli Paide Linna Noortevolikogu aseesimees, kandes antud rolli väga kõrgelt välja. Tema algatusel toimus Paides väga palju ning see pani noortevolikogu ning Paide Linna noored kihama. Kui oli vaja teha juhtidega kohtumist ei kartnud ta seda teha ning kohtumisel ka ise mõne krõbeda küsimuse küsida. Tema toimetamise ajal valiti Paide Linna Noortevolikogu 2017.aasta Eesti “Parima noorte osaluse” nominendiks. Teda aga jätkus ka kooli juurde toimetama nii õpilasesindusse kui enda klassi. Samuti tegeleb ta tantsimisega ning hoidis häid suhteid Järvamaa Noortekoguga. Ta on toonud uhkust ning au nii Järvamaale kui Paide Ühisgümnaasiumile ning olgugi, et antud kirjeldus on vaid väike osa tema tegemistest peaks, on teda märgatud!

Palju õnne kõigile laureaatidele! Aitäh õpetajatele, juhendajatele, õhtujuhile, Sabine Kraisile ja Paula Kivimäele, abilistele ja toetajatele ning parimad soovid kõigile aktiivsetele noortele!