Parimate vastuvõtt
Fotod: Andrus Kopliste

Fotod: Andrus Kopliste

Täna, 28. mail, toimus koolis parimate õppurite ja nende vanemate vastuvõtt. Vastuvõtule oli kutsutud 90 väga tublit õppijat koos vanematega. Kohale tulid pea kõik kutsutud. Kooli juhtkond kiitis ja tunnustas õpilasi väga hea õpitulemuste eest ning tänas vanemaid lapse toetamise, hoole ja koostöö eest. Kooli õppenõukogu otsusega autasustati 77 õpilast kiituskirjaga väga hea õppimise eest. 13-le õpilasele anti kooli tänukiri. Hea meel oli üheskoos tõdeda, et mööduv õppeaasta oli toimekas.pildid_nupp

Kersti Laastau
Kooli juht

Suursündmustest meenutati teemapäeva „Toit“, koostööprojekti „Noored ja meedia“, koolikonverentsi, omaloominguõhtut, spordi- ja tervisepäevi, vastlapäeva Valgehobusemäel, emakeelepäevale pühendatud kohtumist Kristiina Ehini ja Silver Sepp´aga, kooli muusikalist etendust „Jäljed“, tantsuõpetaja rühmade kontserti „Tants ühendab“ ja muud. Õppekäigud on viinud Euroopa majja, Toompea lossi, Riigikokku, apteeker Melhiori radadele, erinevatesse teatritesse ja muuseumidesse, Ahhaa keskusesse, Energia avastuskeskusesse, laagritesse, Sankt Peterburgi ja Helsingisse, Käsmu ja Endla looduskaitsealale ja paljudesse teistesse kohtadesse. Teistmoodi ja mujalt kooli kutsutud õpetajate käe all õpiti bioloogia ja füüsika õpikojas, muusikapäeva raames toimunud kontserdil, kuulati loenguid geoinformaatikast ja elektrisüsteemidest, sõltuvusainete toimemehhanismidest, looduskatastroofidest, tervise ja teistel teemadel. Meie õpilased on kooli väga hästi esindanud ja neil on hästi läinud aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, male meistrivõistlustel, näiteringide vahelistel jõukatsumistel, lauluvõistlustel ja võistutantsimistel. Vastuvõtu meelolu tõstsid tütarlaste ja gümnaasiumi segaansambel, solistid Helen Kuuse ja Maret Martjak õpetaja Anne Rikbergi juhendamisel. Pärast ametlikku osa oli kooli söökla pere katnud piduliku kohvi- ja morsilaua. Üheskoos nauditi koosviibimist ja sooviti üksteisele head õppeaasta lõppu.