Põhikooli lõpetaja, dokumentide vastuvõtt on  alanud.

Kui Sulle meeldib õppida üldaineid, arutleda, lahendada mõttetööd nõudvaid ülesandeid, lugeda ja uurida ning osaleda aktiivselt koolielus, siis oled valmis haridustee jätkamiseks  Paide Ühisgümnaasiumi 10. klassis.

2017 – 18. õppeaastal õpetatakse üldainetele lisaks majandus- ja ettevõtlusõpet, joonestamist, saksa- ja vene kõnekeelt. Valikkursustest pakume programmeerimist, fotograafiat ning ajakirjandust.

Kooli astumiseks esita avaldus, põhikooli lõputunnistus, 2 fotot ja tervisekaart. Kui Sa ei ole veel sooritanud tasemetesti, siis on seda võimalik teha ajavahemikul 19. kuni 30. juuni 2017.

Dokumente saad esitada 30. juunini. Kantselei on avatud tööpäevadel 8.00 – 15.00. Soovid rohkem teada, helista 5245292 või kirjuta kool@paideyg.ee .

Meie koolis õppides on võimalik osa saada paljudest võrratutest hetkedest. Sul on võimalus ennast teostada.

Kersti Laastau
direktor