Projektipäev pani mõtlema elustiili ja ostude üle

Foto: Elis Kraav

Esimese trimestri viimasel päeval 22. novembril toimus meie koolis projektipäev. Meie klassile oli plaanitud kolm erinevat loengut. Kõikides loengutes käsitlemise erinevaid keskkonna teemasi ning probleeme.

Esimene loeng kohtusime meie eesti keele õpetaja Anne Kivimäega, kus me sidusime projektipäeva teemat eesti keelega. Tund oli huvitav kuna erines tavalisest koolipäeva tunnist ning pidevalt toimus arutelusi. Teisena tuli meile keskkonnaprobleemidest ning globaalsest soojenemisest rääkima Eesti Maaülikooli tudeng. Õpilased kuulasid loengupidajat huviga, kuna saime täpsemalt teada, mis meie maakeraga hetkel toimub. Päeva lõpuks tuli 8.-9. klassidele rääkima Ragn-Sellsi jäätmejaama töötaja ringmajandusest. See oli väga silmaringi avardav kohtumine. Ringmajanduse loeng pani meid mõtlema enda elustiili ja ostude üle.

Päev oli teistsugune ning kindlasti huvitavam kui tavaline koolipäev. Esimeselt trimestrilt läksime koju mõeldes rohkem maailma hoidmisele.

9.B klassi õpilane
Elis Kraav