Projektipäevad
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

2. juunil kogunes algklassipere aulasse, et teha kokkuvõtted sellest, mida põnevat nähti ja tehti 1. juunil projektipäevade raames toimunud väljasõitudel. Esimesed klassid käisid tutvumas Tallinna Loomaaiaga. Teise klassi õpilased külastasid Lottemaad. Põnevusi ja üllatusi oli seal palju – kuulati rännumees Klausi reisijuttu, osaleti nukunäidendis, meisterdati puuklotsidest leiutisi, vaadati näidendit, pandi end proovile seiklusrajal ja joosti staadionil. 3. a klassi lapsed tutvusid loodusega Paide lähiümbruses – õpiti tundma taimi, joodi allikavett, nauditi einet murul ja mängiti, 3.b klass sõitis jalgratastega Väätsale, kus mängiti ja tunti rõõmu ilusast ilmast. Neljandate klasside õpilased sõitsid oma projektipäeva „Inimene liikumises“ läbi viima Tartusse, kus sõideti laevaga Emajõel, pandi proovile julgus Lõunakeskuse seikluspargis ja võisteldi uisuväljakul kauglibisemises. Põnevust lisas päeva 4D kinos vaadatud film „Katakombid“.

Liivi Aare
õpetaja

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastel oli võimalus osaleda erinevates töötubades, mis hõlmasid sportlikke tegevusi, arendasid õpilaste kunstilisi ja tehnilisi oskusi ning loovust, ilumeelt ja vastupidavust. Samas olid töötoad planeeritud nii, et tegevused aitasid laiendada õpilaste silmaringi ja anda uusi teadmisi teistest kultuuridest ja toidutavadest. Mitmed tegevused viisid õpilased tavakeskkonnast välja loodusesse, muuseumidesse ja üle lahe Soome. Õpilased valisid vastavalt oma huvidele sobivaima tegevuse. Neli tundi ja rohkemgi möödusid aktiivselt tegutsedes.

Teisel päeval tutvustas iga töörühm eelmisel päeval toimunut: näidati pilte ja videosid tegevustest ning esineti sketšiga. Nii paljude kuulajate ees kõnelemine oli mitme õpilase jaoks esmakordne kogemus.

Projektipäevadel toimunud tegevused olid mitmekülgsed ja õpetlikud – kes avastas Eestimaad kaugemalt, kes lähemalt ja kes hoopis midagi iseenda kohta.