Rahvusvaheline koostööprojekt „Win-Win Conflict“ sai hoo sisse

Foto: erakogu

2. septembrist kuni 7. septembrini käis kooli esindus koosseisus Kersti Kivisoo, Liina Lehis ja Ellen Rosimannus Kreekas rahvusvahelise ERASMUS+ koostööprojekti „Win-Win Conflict“ töökoosolekul.

Projekti eesmärgiks on parandada õpetajate toimetulekut erinevates probleemsetes situatsioonides, mis võivad koolis ette tulla. Läbi erinevate tegevuste leitakse erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks. Käsitletakse käitumishäireid, kiusamist, möödarääkimist, lugupidavat käitumist ja kultuurilisi erinevusi. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka, igalt maalt üks kool. Lisaks põhiteemale tutvustatakse igal maal selle maa kultuuri, koolisüsteemi ja õpetamismeetodeid. Projekt on kestnud aasta, mille jooksul oleme õppinud tundma koostööpartnerite maid ja kultuuri ning kohtunud Zoomi vahendusel.

Kohtumisel Kreekas arutati põhjalikult läbi tegevuskava ja lepiti kokku kohtumiste kuupäevad. Lisaks täpsustati teemad, mille käsitlemist iga partnerkool juhib. See oli esimene silmast silma kokkusaamine, mis aitas paremini mõista koostööpartnerite ootusi projektile ja tõukas tegevustele hoo sisse. Järgmine kohtumine toimub Paides veebruaris 2022, kus on fookuses kommunikatsioon ja suhtlemine.

Ellen Rosimannus, Liina Lehis, Kersti Kivisoo