Rahvusvaheline matemaatikaülesannete lahendamise võistlus

Neljapäeval, 17.märtsil osales 49 Paide Ühisgümnaasiumi õpilast 1.-12.klassini rahvusvahelisel matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel Känguru. Õpilastel tuli 1 tunni ja 15 minuti jooksul lahendada 30 ülesannet. Igal osavõtjal on 30 stardipunkti. Õigesti lahendatud ülesanne annab, kas 3, 4 või 5 punkti; valesti lahendatud ülesanne miinus üks punkti.

Võistlus on populaarne kogu maailmas, kus samu ülesandeid lahendavad erinevate riikide õpilased. Võisteldakse kuues vanuseastmes: pre-ekolier 1.-2.kl., ekolier 3.-4.kl., benjamin 5.-6.kl., kadett 7.-8.kl., juunior 9.-10.kl. ja student 11.-12.kl.

Tänavu osaleb Eestist võistlusel üle 23000 õpilast 401 koolist.

Tulemused selguvad maikuus.

Margit Arro

õpetaja