Sõber Karu koosolek
DSC_1798

Foto: Pille Sink

„Bussirattad käivad ringi, ringi, ringi……“, kõlas lõbus laul Paide Ühisgümnaasiumi aulast 28. jaanuari õhtul. Lauljateks ei olnud aga mitte lapsed, vaid 1. – 2. klassi laste vanemad, kes ühises ringis õppisid tegema nn sõbramassaaži. Toimus „Sõber Karu koosolek“, mille eesmärgiks oli tutvustada vanematele projekti „Kiusamisest vabaks“.

Pille Sink
õpetaja

See lasteaia- ja algklassilastele mõeldud kiusamist ennetav programm sai alguse 2007. aastal Taanis. Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit. Meie kool liitus selle projektiga 2 aastat tagasi ja kannab nüüdseks aunimetust „pilootkool“. Kogu projekt toetub neljale põhiväärtusele: austusele, hoolivusele, sallivusele ja julgusele. Läbi nende väärtuste viiakse läbi erinevaid tegevusi, mille eesmärgiks on laste vahel heade suhete loomine.

Koosolekul said vanemad lähemalt tuttavaks Sõber Karuga, said osa iganädalastest karukoosolekutest, massaažiprogrammist, teemakaartidest, mängudest, sõprusprogrammist suurtele ja väikestele koolilastele. Rääkisime lapsevanema kui olulise kaasamängija rollist selles projektis. Vanemad osalesid aktiivselt rühmatöös arutelukaartidega. Ülesandeks oli leida erinevaid lahendusi olukordadele, kus vanemad saavad kaasa aidata kiusamise ja laste üksindustunde vähendamisele.

Ühine koosolek lõppes rühmatööde esitluse ja video vaatamisega. Videos tutvustasid lapsed oma lemmikmänge õues, mis olid selle projekti raames selgeks õpitud.

Aitäh kõigile lastevanematele ja õpetajatele, kes oma osalemisega „Sõber Karu koosolekul“ andsid panuse kiusamisvastasesse tegevusse.