Tänuvastuvõtt matemaatikavõistluse parimatele toimus Paide raekojas

Esmaspäeval, 9.oktoobril toimus Paide raekojas Paide linnapea vastuvõtt matemaatikavõistluse “Südames matemaatika” parimatele, nende juhendajatele ja vanematele.

Linnapea Siret Pihelgas andis üle auhinnad edukamatele, tänati nende kodusid ja õpetajaid. Arvestades peastarvutamise tähtsust, esitas linnapea üleskutse peastarvutamise võistlusele järgmisel aastal kaasata ka õpetajaid, firmajuhte ja linnaametnikke. Paide Ühisgümnaasiumi direktor  Kersti Laastau tänas kõiki kohaletulnuid tehtud töö eest ja lootis, et üritus jätkub vaatamata koolide reorganiseerimisele, toonitades erinevate koolide õpetajate koostöövõimalust. Vastuvõttu juhtisid 7b klassi õpilased Elis Kraav ja Eliise Hiienurm. Esimest korda andis eripreemiad parimale Paide Ühisgümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele üle hoolekogu esimees ja kooli vilistlane Priit Põder. Need pälvisid Raido Aunpuu 9.klassist ja Ivar Salm 10.klassist. Üritust aitasid meeleolukamaks muuta meie kooli rahvatantsijad Kätlin Merisalu juhendamisel ja 5.kl. tütarlaste ansambel Piret Järveti juhendamisel.

Margit Arro
õpetaja