Teekond rebastest gümnasistideks kulges ehitamise tähe all

Ehitajad suundumas objektile. Foto: Ly-Marleen Tamme

Eelmine nädal, ajavahemikus 11.09-15.09, toimus Paide Ühisgümnaasiumis rebaste ristimine ehk 10. klassi õpilastest said täisväärtuslikud gümnasistid. Sündmus leidis aset terve nädala ning lõppes reedel rebaste lunastamisega. Selle aasta ristimise teemaks oli ehitajad. Abituriendid valisid teadlikult selle teema, sest juba selle kooliaasta lõpul hakatakse meie kooli lammutama ning selle asemele uut ehitama. See andis meile võimaluse samastada nii teema kui ka tegevused.

Katarina Perman
abituurium

Esmaspäev algas 10. klassile tavapäraselt, kuid lõppes üllatusega, sest alles päeva lõpus jagasid abituriendid neile töövormi ning reeglid terveks nädalaks. Töövorm oli kõigil samasugune, sest meie jaoks oli oluline, et ehitajad kannaksid kõik ühesuguseid riideid.

Ehitajad “varisemisohtlikul” objektil. Foto: Ly-Marleen Tamme

Nad said tunda end ühtse meeskonnana ning paistsid kõigile väga hästi silma. Nädala jooksul tuli õppida selgeks ka laul ning selle järgi lavastada tants, mida esitati lunastamisel. Terve nädala vahetunnid olid tihedalt sisustatud erinevate tegevuste, ülesannete ning mängudega. Näiteks ühel päeval tuli rebastel valmis ehitada tulevikukooli makett. Kaks päeva algasid rebastele eriliselt, kuna ühel päeval tuli kooli tulla kella seitsmeks ning teisel päeval kell 7.40, et alustada ühistegevustega. Selleks, et saada täisväärtuslikuks gümnasistiks, tuli 10. klassi õpilastel täita reegleid, ülesandeid, läbida takistusrada ning lunastusel ette lugeda vanne.

Nädal oli tihedalt täis tegevusi ning selle lõpuks olid väsinud nii abituriendid kui ka rebased ise. Kuid vaatamata sellele möödus see väga kiirelt. Abituurium andis endast parima, et 10. klassile gümnaasiumisse astumine kindlasti positiivselt meelde jääks.

Samuti soovivad abituriendid rebastele ilusat gümnaasiumi teekonda ning jõudu ja jaksu nendeks kolmeks aastaks!