Tehnoloogiavaldkonna õppeained võtavad õppeaasta kokku tulemusrikkalt

Laura Kookmaa olümpiaaditöö

Kevad on õpilastele oma oskuste ja teadmiste näitamise aeg. On heameel tõdeda, et käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õppeainetes tehtu on arendanud noortes ettevõtlikkust ja loovust. Selle aasta läbivaks teemaks on olnud keskkonnahoid, jäätmeteta elu võimalikkus meie maal.

Õpilased osalesid läbi praktilise tegevuse erinevates projektides. Loovust arendati nööbitöödes, kappi seisma jäänud rõivastes, eelnevalt korjatud vanapaberis, lõngades ja mujal.

16. aprillil toimus maakondlik käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õppeainete olümpiaad. Teemaks oli „Mina ja maailm”. Käsitöös pidi õpilane teostama keskkonnasäästlikkusel põhineva funktsionaalse, kasutatava looveseme. Põhitähelepanu tuli pöörata koduses majapidamises tekkivatele paber- ja kilematerjalide kogumitele, jääkidele.

Eveli Vahesalu olümpiaaditöö

Kodunduses pidid noored mõtlema välja ühe meelepärase väljakutse, mille käigus uurib looduskeskkonda mõjutavat tegevust oma kodus. Motoks oli Prügihundi poolt öeldu: „Paljud lihtsad asjad, mis meie mugavusi olulisel määral ei mõjuta, tagavad järgmistele põlvedele ja eelkõige meile endile parema elu”. Tehnoloogiaõpetuses oli teemaks „Füüsika tehnoloogiaõpetuses”.

Meie noortel läks väga hästi. Piirkondliku olümpiaadi tulemused on järgmised:

käsitöös

1. koht Laura Kookmaa „Aitan päästa maailma”;

2. koht Anete Ainjärv „Koti sünd ühest teksapüksipaarist”;

4.-5. koht Hanna Liisa Aarelo „Hobihobu”, Eveli Vahesalu „Teksadest kott”;

kodunduses

1. koht Anett Vahtramäe „Mõtlemapanev lugu toidu raiskamisest meie peres”;

Hanna Liisa Aarelo olümpiaaditöö

2. koht Victoria Usai „Kui tekib elektrikatkestus”;

3. koht Keitlin Jüristo „Kilekottide liigne tarbimine”;

Marleene Randmaa „Pakendijäätmed”;

Alissa Ivanova „Meie pere mähkmelugu”;

Marie Marleen Jaanof „ Mina ja minu riidekapp”;

Alina Simmer „Kuidas andsin mina enda panuse maailma päästmisse”.

Tehnoloogiaõpetuses tuli noormeestel vastata digitaalselt teoreetilistele küsimustele. Kahjuks jäi praktiline tegevus kohapeal viiruse tõttu ära. Aga sellest hoolimata olid poisid tublid.

1. koht Marten Aasa

2. koht Kardo Kuusalu

Vaadates noorte poolt probleemilahenduste valikut, võib järeldada, et meie kooli noored on veendunud, et saavad oma senist eluviisi muutes midagi ära teha.

14. mail on oodatud Järvamaalt vabariiklikule aineolümpiaadile Laura Kookmaa, Anett Vahtramäe ja Marten Aasa.

Edu ja julget pealehakkamist kõigile!

Kristi Teder
käsitöö ja kodunduse õpetaja