Tehti algust arengukava koostamisega

Fotod: Andrus Kopliste

Koolivaheaeg on parim aeg arutelude, õppe- ja koostööpäevade korraldamiseks. 24. aprillil toimus  õpetajate järjekordne õppe- ja kootööpäev. Päevale eelnes enam kui kuu väldanud ettevõtliku kooli tegevuste  analüüsimine ja hindamine.

Koostööpäeval Pärnus tegid õpetajad algust loodava põhikooli arengukava koostamisega. Arutelud arengusuundade teemal olid aktiivsed ja kõiki kohalolijaid kõnetavad. Mai- ja juunikuus lisavad oma mõtted vanemad ja  õpilased. Viimane lihv põhikooli  arengukavale antakse augustikuus.

Kersti Laastau
koolijuht