Toitumis- ja treeningualased teemad lähevad noortele korda

Esimeses töötoas tegi Ilmar osalejatele selgeks tervisliku eluviisi ja toitumise põhitõed. Foto: Kätlin Merisalu

Toitumine ning treenimine on kaks teemat, mis on tänapäeva ühiskonnas muutumas üha enam ning enam kinnisideedeks. Sellest ajendatuna valmis õpilaste ettevõtlikkuse tulemusena idee, et nendel teemadel tuleb rääkida ja arutleda. Toitumis- ja treenimisalased töötoad, mis toimusid Paide Ühisgümnaasiumi aulas 21. ja 28. novembril, viis läbi Ilmar Koppel. Töötubadest võttis osa 28 õpilast ning 2 õpetajat. Esimene töötuba andis hea ülevaate põhitõdedest ning teises töötoas toimus küsimuste-vastuste voor. Sihtrühmaks olid 7.-12. klasside õpilased. Aitäh Ilmar, et jagasid meiega oma teadmisi ning kogemusi.

Paide Ühisgümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku.

Kätlin Merisalu
huvijuht