Tüdrukud konkureerisid olümpiaadil edukalt

7. märtsil toimus käsitöö ja kodunduse olümpiaadi maakondlik voor. Käsitöö teoreetilises osas pidid õpilased vastama Tallinna ülikoolis koostatud küsimustele teemal “Ehime end peole”. Tuli ära tunda Eestimaa erinevate piirkondade rahvarõivad; ehted, mis kuuluvad nende juurde; teadma, kuidas ja millest on rõivad valmistatud ja kuidas rahvarõivaid kanda. Ühesõnaga, kogu lugu puudutas eelolevat koolinoorte laulu- ja tantsupidu.

Käsitöö praktilises osas tuli kavandada ese, mis on laulu- või tantsupeolisele vajalik, ning meisterdada see kohapeal olevatest materjalidest ja töövahenditega. Kodunduses oli vaja olümpiaadile osalemisõiguse saamiseks eelnevalt esitada kirjalik toiduteemaline kodutöö ja kohapeal pidid tüdrukud valmistama traditsioonilise eesti toidu, kasutades teraviljasaadusi ja laualolevaid lisandeid.

Meie tüdrukud olid tublid:
kodunduses Lisanna Klaus I koht (9. klass), Mia-Laurel Viilup VI koht (9. klass)
käsitöös Cecile Vene II koht (8. klass), Äliis-Cadily Hindre III koht (8. klass)
Lisanna Klaus esindab maakonda 7. aprillil Tallinna ülikoolis vabariiklikul kodunduse olümpiaadil. Soovime talle edu.

Kristi Teder
käsitöö- ja kodundusõpetaja