Tulevik on meie kätes ja unistada tuleb suurelt!

Foto: Jan Kristofer Meesak

5. detsembril toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Järvamaa Noortekogu poolt korraldatud konverents “Minu elu”. Esinema oli kutsutud mitmed huvitavad inimesed.

Teemal “Kes mina olen?” oli tulnud meiega rääkima sotsiaalpsüholoogia õppejõud Kalle Küttis. Nõustaja ja hüpnoterapeut Elina Kirt rääkis teemal “Suudan oma elu eest vastutada”. Konverentsil esinesid veel Maili Rannas, Ain-Alar Juhanson, Merle Albrant, Are Tallmeister, kes rääkisid teemal “Milline võiks olla minu elu”. Nad rääkisid oma elukogemustest, kuidas erinevates olukordades toime tulla ja hakkama saada ning seejures tõid välja isiklikult läbielatud hetki. Vestlusesse sai aktiivselt sekkuda ka publik ning esitada esinejatele küsimusi.

Päeva jooksul kõlas palju noori julgustavaid mõtteid ja kokkuvõtvalt võib öelda, et tulevik on meie kätes ja unistada tuleb suurelt!

Marie Marleen Jaanof
7.a klassi õpilane