Tunnustati õpetajat
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

Laupäeval, 13. detsembril toimus Tartu Ülikoolis senati saalis pidulik sündmus, kus anti viiele Eesti parimale matemaatikaõpetajale üle professor Gerhard Rägo mälestusmedalid. Käesoleval aastal toimus see 25. korda. Medali väljaandjateks on Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond ja Eesti Matemaatika Selts. Medaliga tunnustatakse õpetajaid silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.
Üks viiest medalisaajast oli meie kooli matemaatikaõpetaja Anne Lillepea, keda tunneme kui põhjalikku, nõulikku ja oma tööd väga hästi tundvat pedagoogi.

Palju õnne õpetaja Anne Lillepea!

Kersti Laastau
direktor