Ühiskonnaõpetuse tund riigikogusse kandideerijatega
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

17. veebruaril oli ühiskonnaõpetuse tund 11. ja 12. klassi õpilastele. Kohtuti Järvamaalt riigikogusse kandideerijatega neljast praegusest parlamendierakonnast. Õpilastele tutvustasid oma seisukohti Ülle Leesmaa ja kolm meie kooli vilistlast Kristjan Kõljalg, Alo Aasma j a Priit Värk.

Marje Tänav
õppealajuhataja