Väikesed kodu-uurijad pidasid Järvamaal tänupäeva

Foto: Tiina Kivimäe

Eesti Lugemisühing kuulutas koostöös Paide Ühisgümnaasiumiga 2017. aasta septembrikuus välja kaheksanda väikeste kodu-uurijate konkursi teemal „Meie pere 100 aastat tagasi“.

Eestimaa 100. sünnipäevale pühendatud uurimistööde võistlusele saadeti täpselt 100 tööd. Oma perede ajalugu uurisid 3.-6. klassi õpilased kokku üheksast maakonnast – Saare-, Järva-, Valga-, Võru-, Viru-, Pärnu-, Viljandi-, Lääne- ja Harjumaalt. Uurimistöid lugesid ja retsenseerisid võistluse korraldajad Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Heli Prii Paide Ühisgümnaasiumist. Abi hindamisel osutasid ka Mare Müürsepp Eesti Lugemisühingust ning Ründo Mülts, Maie Rüütel ja Malle Hõbemägi Järvamaa muuseumist.

Tiina Kivimäe
õpetaja

4.juunil toimus Eestimaa südames juba kaheksandat korda väikeste kodu-uurijate tänupäev. Päev sai alguse Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis, kus ajalugu hästi tundvad Järvamaa mehed Juhan Sihver, Kaarel Aluoja ja Ründo Mülts kõikidele võistlusel osalenud õpilastele ning nende juhendajatele Türi linna ja muuseumit tutvustasid. Konverents põnevamate tööde tutvustamise, kiidukirjade jagamise ja uue uurimisteema väljakuulutamisega toimus Paide Ühisgümnaasiumis. Kooli rahvatantsurühmad avasid konverentsi imeilusate tantsudega. Uurimistööde tutvustajatele pakkus tehnilist tuge infojuht Andrus Kopliste. Võistluse korraldajad ootavad käsitsi kirjutatud uurimistöid teemal „Naer on terviseks“ 2019. aasta 1. märtsiks.

Aastatepikkune kogemus näitab, et kodu-uurijate järelkasv tunneb huvi oma juurte vastu ning väärtustab eri põlvkondade vahelist sidet. Konkursile saadetud töödes kirjutavad õpilased, kui palju toredaid koosolemise hetki ja põnevaid lugusid pakkusid neile kokkusaamised ja vestlused vanemate ja vanavanematega. Kuressaare Gümnaasiumi 3.klassi tüdruk Maarja Põder kirjutas oma uurimistöös, et tema sündimise ajaks oli vanavanaema Adelaida juba rohkem kui kümme aastat surnud olnud. Töö kokkuvõttest võib lugeda: “Nüüd oskan vanavanaema endale palju rohkem ette kujutada ja on isegi tunne nagu oleksin temaga korra kohtunud.“

Konkursi tulemused:

III ja IV klass

Roosi Matilda Padari (Jüri gümnaasium, juhendajad Pille Raudam, Piibe Padari)

Kaisa Liivak (Lasila põhikool, juhendajad Tiina Rumm, Kadri Liivak)

Kristin Paas (Jüri gümnaasium, juhendajad Pille Raudam, Kadri Klettenberg-Paas)

Helen Enno (Jüri gümnaasium, juhendajad Liidi Mehide, Ele Enno)

Mathias Järve (Jüri gümnaasium, juhendaja Pille Raudam)

V ja VI klass

Karro Vatsfeld (Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii)

Linda Toom (Vastseliina gümnaasium, juhendajad Kertu Torn ja Luule Vaino)

Rasmus Randon Lille (Haljala kool, juhendajad Külli Heinla, Merle Eberhart)

Viktoria Misnik (Parksepa keskkool, juhendaja Malle Puolakainen)

Jan Erich Sarapuu (Saaremaa ühisgümnaasium, juhendaja Merle Prii).

Järvamaa muuseumi eripreemiad

Linda Toom (Vastseliina gümnaasium, juhendajad Kertu Torn ja Luule Vaino)

Mara Hütsi (Tallinna 21. Kool, juhendaja Ester Barkala)

Rasmus Tommula (Aravete keskkool, juhendajad Janne Palu ja Teri Tommula)

Joel Henry Visnapuu (Simuna kool, juhendaja Siiri Kanarbik)