Väikeste kodu-uurijate võistlusele saadeti 101 uurimistööd
Foto: Andrus Kopliste

Foto: Andrus Kopliste

Viiendale üleriigilisele väikeste kodu-uurijate võistlusele „Käbi ei kuku kännust kaugele“ laekus 101 tööd: 46 individuaalset ja 6 kollektiivset tööd 3.-4.klassi õpilaste poolt ja 44 individuaalset ja 5 kollektiivset tööd 5.-6. klassi õpilastelt.

Heli Prii
õpetaja

Uurimistöid saadeti Tabiverest, Albust, Raplast, Kuressaarest, Tarvastust, Heimtalist, Maarjast, Viljandist, Lasilast, Aegviidust, Paidest, Vastseliinast, Haljalast, Mellistest, Esku-Kamarist, Tapalt, Astest, Piritalt, Parksepast, Orissaarest, Kiltsist, Jürist, Lustiverest, Võrust, Valjalast, Põltsamaalt. Töid loevad ja retsenseerivad Eesti Lugemisühingu liikmed ja eelnevatel aastatel kiituskirjaga tunnustatud tööde juhendajad. Väikeste kodu-uurijate tänupäev toimub septembrikuus. Väikeste kodu-uurijate tegevust korraldavad projektijuhid Paide Ühisgümnaasiumist ja Eesti Lugemisühingust.