Väljakutsest lahenduseni

Foto: erakogu

25.– 29. mail toimunud projektõppenädala „Väljakutsest lahenduseni“ raames kasutasime arenduskeskuste poolt väljatöötatud tööriista ettevõtlikele koolidele. Ühe nädala jooksul tegutsesid 8.a klassi õpilased iseseisvalt, saades selleks juhtnööre Järvamaa, Pärnumaa ja Lääne-Viru Arenduskeskuste loodud veebilehel.  Iga päeva alguses said õpilased veebis uue ülesande, mis tuli lahendada esmalt individuaalselt ning hiljem koos grupiga. Päev algas ülesande kuulamisega ning lõppes päevatöö üleslaadimisega veebikeskkonda. Nädalane rännak, kus samm sammult erinevate tegevuste raames jõuti üheskoos tulemuseni, andis noortele oskuse luua „teekonnast“ tervikpilt ning leida probleemile lahendus. Probleemid, millele lahendusi otsiti olid seotud meid ümbritseva keskkonnaga. See oli noorte valitud teema ja kõnetas kõiki osalejaid. Projektis osalemiseks oli vajalik tahe ja loov mõtlemine. See oli noortel olemas.

Kersti Laastau
õpetaja