Vanapaber ei ole praht!

„Vanapaber ei ole paht! Too oma vanapaber meile!“ kostus Paide Hillar Hanssoo Põhikooli kooliraadiost.

Foto: Erakogu

Seda teadet andsid edasi 4. klassi õpilased, kes löövad sellel õppeaastal kaasa keskkonna projektis „Circular Based“, mille eesmärgiks on suurendada noorte keskkonnateadlikkust. Neljandate klasside ülesandeks oli korraldada ja läbi viia vanapaberi kogumise kampaania.

Esmalt valmistati kunstiõpetuse tunnis plakatid, millega teavitati kaasõpilasi ja õpetajaid kampaania käigust. Detsembri alguses sätiti plakatid mööda koolimaja nähtavatesse kohtadesse, et info kõikideni jõuaks. Eesti keele tundides valmisid rühmatööna elavad reklaamid, kus kutsuti kaasõpilasi ja õpetajaid kampaanias aktiivselt kaasa lööma. Õpilastel õnnestus ka raadios aktsiooni kohta reklaami teha.

Veel kandsid neljandikud hoolt selle eest, et kohale toodud vanapaber saaks kaalutud ja toojate andmed kirja pandud. Matemaatika tunnis peeti arvet kokkukogutud paberi koguste üle.

Kampaania lõpus tehtud kokkuvõtted näitasid, et koguti pisut üle tonni vanapaberit. Oma panuse sellesse andsid nii meie kooli õpilased kui ka õpetajad. 5. märts oli aga see päev, kus koolimaja ette sõitis suur Väätsa Prügila auto ja 4.a ja 4.b klassi lapsed aitasid kokku kogutud vanapaberi auto peale laadida.

Õpilased olid rõõmsad ja rahulolevad, sest hakkama oli saadud keskkonnale väga vajaliku teoga. Järgmiseks etapiks on uurida, mis selle vanapaberiga nüüd edasi saab. Osa paberist valiti välja ning kasutatakse käsitöötunnis paberkorvide punumiseks.

Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa looduse säästmisele!

Eve Krais ja Terje Peets 
4.a ja 4.b kl klassijuhatajad