XII vabariiklik etluskonkurss

30. jaanuaril toimus Albus XII vabariiklik etluskonkurss “Hansenist Tammsaareni”. Konkursi eesmärgiks on populariseerida Tammsaare tekste. Konkursil hinnatakse osalisi kolmes vanuseastmes: 5.-7., 8.-9.  ja 10.-12. klass. Tänavu osales konkursil kokku 50 õpilast üle vabariigi, meie koolist osales üheksa õpilast. Helena Mägi esitas katkendi jutustusest “Onupoeg” ja ta(11.b) sai Albu valla eripreemia. Markko Sunni (11.b) luges katkendi “Tõe ja õiguse” 2. osast ning tema esitlust hinnati 2. koha vääriliseks. Õpilasi juhendab Marju Mändmaa

Marju Mändmaa
õpetaja