Järelvalve


Kooli üle riiklikku järelevalvet teostatavate asutuste (alus PGS § 55 lg 2) kontaktandmed.

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE
Paide Linnavalitsus
Keskväljak 14, Paide; tel: 3838600; e-mail: paide@paide.ee

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu; tel: 735 0222; e-mail: hm@hm.ee

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus
Pärnu 58, Paide, 72712; tel 385 0613; e-mail: pohja@terviseamet.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; tel: 6943500; e-mail: kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon Lääne inspektsioon
Uus 2, 80010 Pärnu; tel: 447 0450; e-mail: laane@ti.ee

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/2 (B-hoone), 12618 Tallinn, Registrikood 70001969; tel: 626 9400; ti@ti.ee

Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus
Pärnu 58, 72712 Paide linn; tel: 3854520, e-mail: info.jarva@vet.agri.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike – Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710; e-mail: vet@vet.agri.ee

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond
Põllu 23, 72712 Paide; tel 384 8810; koduleht: www.jarva.ee/rescue

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn; tel: 628 2000; e-mail: rescue@rescue.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; tel: 626 3346; keeleinsp@keeleinsp.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; tel: 627 4135; info@aki.ee

Kooli üle riiklikku järelevalvet teostatavate asutuste (alus PGS § 55 lg 2) kontaktandmed.

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE
Paide Linnavalitsus
Keskväljak 14, Paide; tel: 3838600; e-mail: paide@paide.ee

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu; tel: 735 0222; e-mail: hm@hm.ee

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus
Pärnu 58, Paide, 72712; tel 385 0613; e-mail: pohja@terviseamet.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; tel: 6943500; e-mail: kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon Lääne inspektsioon
Uus 2, 80010 Pärnu; tel: 447 0450; e-mail: laane@ti.ee

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/2 (B-hoone), 12618 Tallinn, Registrikood 70001969; tel: 626 9400; ti@ti.ee

Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus
Pärnu 58, 72712 Paide linn; tel: 3854520, e-mail: info.jarva@vet.agri.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike – Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710; e-mail: vet@vet.agri.ee

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond
Põllu 23, 72712 Paide; tel 384 8810; koduleht: www.jarva.ee/rescue

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn; tel: 628 2000; e-mail: rescue@rescue.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; tel: 626 3346; keeleinsp@keeleinsp.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; tel: 627 4135; info@aki.ee