Erasmus+ projekt "Win-Win Conflict"


Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpetajad osalevad rahvusvahelises Erasmus+ koostööprojektis „Win-Win Conflict“, mille eesmärgiks on parandada õpetajate toimetulekut erinevates probleemsetes situatsioonides, mis võivad koolis ette tulla. Läbi erinevate tegevuste leitakse erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks. Käsitletakse käitumishäireid, kiusamist, möödarääkimist, lugupidavat käitumist ja kultuurilisi erinevusi. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka, igalt maalt üks kool.  

31. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2022.a võõrustasid meie kooli õpetajad projekti partnereid Rumeeniast, Türgist ja Kreekast, kokku 11 õpetajat kolmest koolist.

Esimese kohtumise põhiteemaks oli suhtlemistõkked, mistõttu olid meie tegevused ja töötoad keskendunud suhtlemistõkete ületamisele. Tegevuste käigus õppisime ise uusi võtteid ja õpetasime neid oma partneritele. Lisaks põhiteemale tutvustatakse igal maal selle maa kultuuri, koolisüsteemi ja õpetamismeetodeid. Valisime Paide külastamiseks veebruari, et lõunapoolsetest riikidest pärit külalistel oleks võimalus kogeda talvist ilma. Selguski, et mitmed meie külalistest nägid lund esimest korda oma elus. Külastasime esmase tutvuse tegemiseks Ajakeskus Wittensteini ning külalised said läbi huumori tutvuda Eesti ajalooga ning maitsta erinevate ajastute toite. Õhtu lõpetasime koolimajas ühiselt koos kooli õpetajatega eestipäraseid toite valmistades, karaskit küpsetades, Eesti teemalist Kahooti mängides ning rahvatantsurühm Riikari juhendamisel Eesti rahvatantse tantsides. Meie kooli õpilasesinduse liikmed tutvustasid külalistele meie koolimaja ning rääkisid neile meie koolist ja haridusest läbi õpilase pilgu. Praeguse keerulise olukorra tõttu ei olnud kahjuks külalistel võimalust külastada meie koolitunde. Tutvumisringi lõpetas koolilõuna maitsmine ning edasi viis tee Tartusse AHHAA teaduskeskusesse. Teaduskeskus väärtustab õppimist läbi praktiliste tegevust ja andis avastamisrõõmu kõikidele osalistele. Töötoas saime teada, mis on see reaktiivjõud, mis paneb raketid lendama ning kasutades süsihappegaasi, proovisime ise raketi kiiresti ja kõrgele lendama panna. AHHAA teaduskeskus on hea võimalus näidata, kui lõbus võib olla õppimine ning õppida ise midagi, mida oma õpilastega koos teha. Käisime tutvumas uue Türi Põhikooliga ja Konesko Türi Spordihoonega ning ajaloolise väärtusega väikese Laupa Põhikooliga. Ringkäikudel arutati, kuidas erinevad riigid väärtustavad haridust, millised on koolide võimalused ja vajadused. Kuna vaatasime erineva suuruse ja erinevate võimalustega Eesti koole, tajuti selgelt suure ja väikese kooli erinevusi ning väikese mõisakooli eeliseid. Päev lõpetati Türi Ringhäälingumuuseumis, kus muuhulgas lindistati neljas keeles uudistesaade. Uudistesaate tegemise käigus õppisime koostöö tegemist ning selge lühikese sõnumi koostamist ning edastamist, kuna saate tekst tuli ühiselt inglise keeles koostada, tõlkida oma riigi keelde ning ette kanda.

Ühel kohtumispäeval keskenduti Paide linna kultuuri- ja hariduselule. Paide Teatri juht Harri Ausmaa rääkis teatri loomise lugu ning võimalustest väikeses linnas kultuuri arendada. Paide Teatri- ja Muusikamaja kultuurijuht Mariliis Peterson üllatas Rumeenia külalisi ungari keele oskusega ning viis läbi praktilise töötoa suhtlemise teemal. Külalised olid õpitust vaimustatud ning kinnitasid, et said palju uusi ideid, mida oma koolis rakendada. Peale töötuba liikusime Paide raekotta, kus abilinnapea Piret Moora ja hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu andsid ülevaate Paide linna haridusest ning osalesid vestlusringis hariduse tähtsusest. Päev lõpetati Paide Gümnaasiumi uue hoone tutvumisega ning vesteldi koolijuhi Margo Sootla ja inglise-prantsuse keele õpetaja Kaidi Aablaga Eesti gümnaasiumiharidusest. Gümnaasiumis üllatas külalisi esmalt asjaolu, et meie koolide gümnaasiumiastmes ei ole vajadust tegeleda käitumisprobleemidega. Teiseks oli neile uudne meie koolimööbli valik, eriti mobiilsed ratastel tool-lauad. Külaliste riikides ei ole see sugugi nii loomulik, seal eelistatakse traditsioonilist klassiruumi, kus toolid-lauad reas ja tahvel seinal. Viiepäevane külastus lõpetati tuulises Tallinnas, kus külastati Euroopa vanimat järjest tegutsenud Raeapteeki, jalutati keskaegses vanalinnas ning külastati Eesti Meremuuseumi. Suurt muljet avaldas soojematest maadest pärit külalistele sajandivanune aurik-jäämurdja Suur Tõll.

Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis peetakse rahvusvahelist koostööd oluliseks ja kasutatakse Erasmus+ võimalusi suhtlemiseks kolleegidega teistest maadest. Erialaste ja keeleliste teadmiste paranemise kõrval tunneme, et projekt mõjub hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ annab meile kordumatu õppimiskogemuse, avardab isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning on tohutu motivatsioonilaks. Tunneme uhkust Paide linna ja Eesti hariduseuuenduste üle, kuid usume, et iga projektis osaleva riigi koolist on ka meil midagi uut õppida.

Aitäh kõigile, kes andsid oma panuse, et meie külalistel oleks Paides huvitav.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpetajad osalevad rahvusvahelises Erasmus+ koostööprojektis „Win-Win Conflict“, mille eesmärgiks on parandada õpetajate toimetulekut erinevates probleemsetes situatsioonides, mis võivad koolis ette tulla. Läbi erinevate tegevuste leitakse erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks. Käsitletakse käitumishäireid, kiusamist, möödarääkimist, lugupidavat käitumist ja kultuurilisi erinevusi. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka, igalt maalt üks kool.  

31. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2022.a võõrustasid meie kooli õpetajad projekti partnereid Rumeeniast, Türgist ja Kreekast, kokku 11 õpetajat kolmest koolist.

Esimese kohtumise põhiteemaks oli suhtlemistõkked, mistõttu olid meie tegevused ja töötoad keskendunud suhtlemistõkete ületamisele. Tegevuste käigus õppisime ise uusi võtteid ja õpetasime neid oma partneritele. Lisaks põhiteemale tutvustatakse igal maal selle maa kultuuri, koolisüsteemi ja õpetamismeetodeid. Valisime Paide külastamiseks veebruari, et lõunapoolsetest riikidest pärit külalistel oleks võimalus kogeda talvist ilma. Selguski, et mitmed meie külalistest nägid lund esimest korda oma elus. Külastasime esmase tutvuse tegemiseks Ajakeskus Wittensteini ning külalised said läbi huumori tutvuda Eesti ajalooga ning maitsta erinevate ajastute toite. Õhtu lõpetasime koolimajas ühiselt koos kooli õpetajatega eestipäraseid toite valmistades, karaskit küpsetades, Eesti teemalist Kahooti mängides ning rahvatantsurühm Riikari juhendamisel Eesti rahvatantse tantsides. Meie kooli õpilasesinduse liikmed tutvustasid külalistele meie koolimaja ning rääkisid neile meie koolist ja haridusest läbi õpilase pilgu. Praeguse keerulise olukorra tõttu ei olnud kahjuks külalistel võimalust külastada meie koolitunde. Tutvumisringi lõpetas koolilõuna maitsmine ning edasi viis tee Tartusse AHHAA teaduskeskusesse. Teaduskeskus väärtustab õppimist läbi praktiliste tegevust ja andis avastamisrõõmu kõikidele osalistele. Töötoas saime teada, mis on see reaktiivjõud, mis paneb raketid lendama ning kasutades süsihappegaasi, proovisime ise raketi kiiresti ja kõrgele lendama panna. AHHAA teaduskeskus on hea võimalus näidata, kui lõbus võib olla õppimine ning õppida ise midagi, mida oma õpilastega koos teha. Käisime tutvumas uue Türi Põhikooliga ja Konesko Türi Spordihoonega ning ajaloolise väärtusega väikese Laupa Põhikooliga. Ringkäikudel arutati, kuidas erinevad riigid väärtustavad haridust, millised on koolide võimalused ja vajadused. Kuna vaatasime erineva suuruse ja erinevate võimalustega Eesti koole, tajuti selgelt suure ja väikese kooli erinevusi ning väikese mõisakooli eeliseid. Päev lõpetati Türi Ringhäälingumuuseumis, kus muuhulgas lindistati neljas keeles uudistesaade. Uudistesaate tegemise käigus õppisime koostöö tegemist ning selge lühikese sõnumi koostamist ning edastamist, kuna saate tekst tuli ühiselt inglise keeles koostada, tõlkida oma riigi keelde ning ette kanda.

Ühel kohtumispäeval keskenduti Paide linna kultuuri- ja hariduselule. Paide Teatri juht Harri Ausmaa rääkis teatri loomise lugu ning võimalustest väikeses linnas kultuuri arendada. Paide Teatri- ja Muusikamaja kultuurijuht Mariliis Peterson üllatas Rumeenia külalisi ungari keele oskusega ning viis läbi praktilise töötoa suhtlemise teemal. Külalised olid õpitust vaimustatud ning kinnitasid, et said palju uusi ideid, mida oma koolis rakendada. Peale töötuba liikusime Paide raekotta, kus abilinnapea Piret Moora ja hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu andsid ülevaate Paide linna haridusest ning osalesid vestlusringis hariduse tähtsusest. Päev lõpetati Paide Gümnaasiumi uue hoone tutvumisega ning vesteldi koolijuhi Margo Sootla ja inglise-prantsuse keele õpetaja Kaidi Aablaga Eesti gümnaasiumiharidusest. Gümnaasiumis üllatas külalisi esmalt asjaolu, et meie koolide gümnaasiumiastmes ei ole vajadust tegeleda käitumisprobleemidega. Teiseks oli neile uudne meie koolimööbli valik, eriti mobiilsed ratastel tool-lauad. Külaliste riikides ei ole see sugugi nii loomulik, seal eelistatakse traditsioonilist klassiruumi, kus toolid-lauad reas ja tahvel seinal. Viiepäevane külastus lõpetati tuulises Tallinnas, kus külastati Euroopa vanimat järjest tegutsenud Raeapteeki, jalutati keskaegses vanalinnas ning külastati Eesti Meremuuseumi. Suurt muljet avaldas soojematest maadest pärit külalistele sajandivanune aurik-jäämurdja Suur Tõll.

Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis peetakse rahvusvahelist koostööd oluliseks ja kasutatakse Erasmus+ võimalusi suhtlemiseks kolleegidega teistest maadest. Erialaste ja keeleliste teadmiste paranemise kõrval tunneme, et projekt mõjub hästi ka kollektiivile ja koostegemisele. Erasmus+ annab meile kordumatu õppimiskogemuse, avardab isiklikku maailma uute teadmiste ja kogemustega ning on tohutu motivatsioonilaks. Tunneme uhkust Paide linna ja Eesti hariduseuuenduste üle, kuid usume, et iga projektis osaleva riigi koolist on ka meil midagi uut õppida.

Aitäh kõigile, kes andsid oma panuse, et meie külalistel oleks Paides huvitav.