Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid


- Loomade liigirikkus, 2022.a, KIK projekti toetus 4000 eur.

Õppeprogrammid Tallinna Loomaaias. Õpilased omandasid loodusharidust aktiivõppeprogrammide kaudu Tallinna Loomaaias. Läbitavad programmid aitavad kujundada õpilaste positiivset hoiakut kõige elava ja ümbritseva suhtes, aitavad teadvutsada loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitsmise vajadust. Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ja ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele ja kõikidest eluvormidest hoolimisele.

- Jääaja pärandus, 2021.a, toetus 5250 eur.

Eesmärk oli pakkuda õpilastele lisaks raamatuteadmisele võimalust õpitut oma silmaga näha ja käega katsuda ning läbi mänguliste tegevuste suurendada laste keskkonnahariduslikke teadmisi. Õpilased omandasid Jääaja keskuses teadmisi mandrijäätekkelistest setetest ja pinnavormidest ning neid kujundanud protsessidest Eesti territooriumil jääaegade vaheldumise tsüklit Maal. Arendada õpilaste oskust luua seoseid keskkonnatingimuste ning elustiku arengu vahel ning mõista looduses toimuvate pikaajaliste protsesside ning kliimamuutuste põhjuseid. Kõik kooli õpilased osalesid aineõpetajate poolt valitud loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja füüsika õppekavadega seotud õppeprogrammides.

- Väike kena kohakene, 2020.a, toetus 6000 eur.

Loodusõppeprogrammi "Kalad" läbimine 1., 2. ja 3. kooliastmele Järvemuuseumis (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus). Õppetundides käsitleti Eesti järvedega ja järvedes elavate kalade teemasid. Õpiti selgroogsete tunnuseid ning nende elukeskkondi. Tundides käsitleti jõge ja järve; vett kui elukeskkonda; loomade kohastumist eluks vees; jõgede ja järvede tähtsust ning kaitset. Räägiti inimese mõjust keskkonnale ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse vaijalikkusest. Eestimaa looduse tundmaõppimise ja tunnetamise kaudu muutume hoolivamaks, vastutustundlikumaks ning keskkonnateadlikumaks. Õpilased mõistavad seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saavad aru inimtegevuse mõjust järve elukeskkonnale.

- Meri on, meri jääb, 2019.a, toetus 5712 eur.

Aktiivõppeprogrammi "Meri on, meri jääb", "Käsmu õpperada", "Mereprogramm" Muraste Looduskoolis läbimine. Õpptundides käsitleti Eesti merega seotud teemasid (Läänemeri, Soome laht ja rannakooslused) ning tutvuti Lahemaa rahvuspargiga. Õpilased said ülevaate erinevatest rannatüüpidest ja Läänemere keskkonnaprobleemidest. Õpilased õppisid tundma Läänemere-äärset elustikku, said teada, missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemerd, selle elustikku, mõistavad inimtegevuse mõjust Soome lahe elukeskkonnale.

- Mida tunnen, sellest hoolin, 2018.a, toetus 5073 eur.

Õpptundides käsitleti Eesti loodusega seotud teemasid ning tutvuti Puhta Vee Teemaparki ümbritsevate loodusaladega. Puhta Vee Teemapargi õppeprogrammid „Meisterdajad ja nobenäpud looduses“, „Avastusõpe looduses“, „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“, "Veetarga retk puhta vee tekkekohas", „Hakkamasaaja looduses“, „Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga", „Mõõdetav loodus“ läbimine. Kõik programmides osalesid õppijad aktiivsetes tegevustes (meisterdamine, uurimine, katsete tegemine, avastamine). Eesmärgiks oli Eestimaa looduse hüvede tundmaõppimise ja tunnetamise kaudu muutumine hoolivamaks, vastustundlikumaks ning keskkonnateadlikumaks.

- Siin on minu kodu, 2017.a, toetus 6739,39 eur.

Õpilate grupid läbisid Wile Farmis "Alpakast tooteni", Sagadi Looduskeskuses "Metsaga sõbraks", "Sõber puu" programmid, Energia Avastuskeskuses "Tähistaevas ja 12 kuud", TÜ Loodusmuuseumis "Troopiliste vihmametsade loomastik", Sagadi Looduskoolis "Keskonnaseiklus Sagadi mõisas", "Puudest algab mets", Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumis - õppekäik allmaakaevandusse, Soomaa Looduskeskus "Elurikkus rabas", TÜ Loodusmuuseum "Kadunud liikide otsingul", Pernova Loodusmaja "Kosmosetehnoloogiad", Eesti Tervishoiumuuseum "Tuleviku toit", Polli Aiandusuuringute Keskus "Aiandus see on imeline" programme.

- Kas tunned maad - avastan ja õpin, 2016.a, toetus 5140 eur.

Õpilased õppisid loodust tundma Elistvere looduskeskuses programmis "Jalajälge jätmata", Muraste Looduskooli programmis "Avastusretk looduse igapäevaellu", Energiakeskuses teadusteateriga "Avasta elekter", töötoaga "Roheline energia, Tartu Ülikooli loodusmuuseumis programmiga "Elu areng Maal", Endla Looduskeskuses programmiga "Algus allikatest" ja "Männikjärve mets ja raba", Sagadi looduskoolis programmiga "Mets kui kooslus - metsa varjatud elu", Soomaa Looduskeskuses programmiga "Elurikkus rabas", TTÜ Särghaua õppekeskuses programmiga "Kivimid ja mineraalid", Elistvere looduskeskuses programm "Vähendame prügi-meisterdame mõnuga" ja "Loomalapsed".

- Loomade liigirikkus, 2022.a, KIK projekti toetus 4000 eur.

Õppeprogrammid Tallinna Loomaaias. Õpilased omandasid loodusharidust aktiivõppeprogrammide kaudu Tallinna Loomaaias. Läbitavad programmid aitavad kujundada õpilaste positiivset hoiakut kõige elava ja ümbritseva suhtes, aitavad teadvutsada loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitsmise vajadust. Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ja ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele ja kõikidest eluvormidest hoolimisele.

- Jääaja pärandus, 2021.a, toetus 5250 eur.

Eesmärk oli pakkuda õpilastele lisaks raamatuteadmisele võimalust õpitut oma silmaga näha ja käega katsuda ning läbi mänguliste tegevuste suurendada laste keskkonnahariduslikke teadmisi. Õpilased omandasid Jääaja keskuses teadmisi mandrijäätekkelistest setetest ja pinnavormidest ning neid kujundanud protsessidest Eesti territooriumil jääaegade vaheldumise tsüklit Maal. Arendada õpilaste oskust luua seoseid keskkonnatingimuste ning elustiku arengu vahel ning mõista looduses toimuvate pikaajaliste protsesside ning kliimamuutuste põhjuseid. Kõik kooli õpilased osalesid aineõpetajate poolt valitud loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja füüsika õppekavadega seotud õppeprogrammides.

- Väike kena kohakene, 2020.a, toetus 6000 eur.

Loodusõppeprogrammi "Kalad" läbimine 1., 2. ja 3. kooliastmele Järvemuuseumis (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus). Õppetundides käsitleti Eesti järvedega ja järvedes elavate kalade teemasid. Õpiti selgroogsete tunnuseid ning nende elukeskkondi. Tundides käsitleti jõge ja järve; vett kui elukeskkonda; loomade kohastumist eluks vees; jõgede ja järvede tähtsust ning kaitset. Räägiti inimese mõjust keskkonnale ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse vaijalikkusest. Eestimaa looduse tundmaõppimise ja tunnetamise kaudu muutume hoolivamaks, vastutustundlikumaks ning keskkonnateadlikumaks. Õpilased mõistavad seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saavad aru inimtegevuse mõjust järve elukeskkonnale.

- Meri on, meri jääb, 2019.a, toetus 5712 eur.

Aktiivõppeprogrammi "Meri on, meri jääb", "Käsmu õpperada", "Mereprogramm" Muraste Looduskoolis läbimine. Õpptundides käsitleti Eesti merega seotud teemasid (Läänemeri, Soome laht ja rannakooslused) ning tutvuti Lahemaa rahvuspargiga. Õpilased said ülevaate erinevatest rannatüüpidest ja Läänemere keskkonnaprobleemidest. Õpilased õppisid tundma Läänemere-äärset elustikku, said teada, missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemerd, selle elustikku, mõistavad inimtegevuse mõjust Soome lahe elukeskkonnale.

- Mida tunnen, sellest hoolin, 2018.a, toetus 5073 eur.

Õpptundides käsitleti Eesti loodusega seotud teemasid ning tutvuti Puhta Vee Teemaparki ümbritsevate loodusaladega. Puhta Vee Teemapargi õppeprogrammid „Meisterdajad ja nobenäpud looduses“, „Avastusõpe looduses“, „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“, "Veetarga retk puhta vee tekkekohas", „Hakkamasaaja looduses“, „Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga", „Mõõdetav loodus“ läbimine. Kõik programmides osalesid õppijad aktiivsetes tegevustes (meisterdamine, uurimine, katsete tegemine, avastamine). Eesmärgiks oli Eestimaa looduse hüvede tundmaõppimise ja tunnetamise kaudu muutumine hoolivamaks, vastustundlikumaks ning keskkonnateadlikumaks.

- Siin on minu kodu, 2017.a, toetus 6739,39 eur.

Õpilate grupid läbisid Wile Farmis "Alpakast tooteni", Sagadi Looduskeskuses "Metsaga sõbraks", "Sõber puu" programmid, Energia Avastuskeskuses "Tähistaevas ja 12 kuud", TÜ Loodusmuuseumis "Troopiliste vihmametsade loomastik", Sagadi Looduskoolis "Keskonnaseiklus Sagadi mõisas", "Puudest algab mets", Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumis - õppekäik allmaakaevandusse, Soomaa Looduskeskus "Elurikkus rabas", TÜ Loodusmuuseum "Kadunud liikide otsingul", Pernova Loodusmaja "Kosmosetehnoloogiad", Eesti Tervishoiumuuseum "Tuleviku toit", Polli Aiandusuuringute Keskus "Aiandus see on imeline" programme.

- Kas tunned maad - avastan ja õpin, 2016.a, toetus 5140 eur.

Õpilased õppisid loodust tundma Elistvere looduskeskuses programmis "Jalajälge jätmata", Muraste Looduskooli programmis "Avastusretk looduse igapäevaellu", Energiakeskuses teadusteateriga "Avasta elekter", töötoaga "Roheline energia, Tartu Ülikooli loodusmuuseumis programmiga "Elu areng Maal", Endla Looduskeskuses programmiga "Algus allikatest" ja "Männikjärve mets ja raba", Sagadi looduskoolis programmiga "Mets kui kooslus - metsa varjatud elu", Soomaa Looduskeskuses programmiga "Elurikkus rabas", TTÜ Särghaua õppekeskuses programmiga "Kivimid ja mineraalid", Elistvere looduskeskuses programm "Vähendame prügi-meisterdame mõnuga" ja "Loomalapsed".