News

JÜTK teade ühistransporti kasutavatele õpilastele 25. August kersti.kivisoo


MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus pöördumine kõigi Järvamaa ühistransporti kasutavate õpilaste poole.

Ühistranspordiseaduse § 67 lõige 1 punkt 1 kohaselt liiniveol bussiga sõitja on kohustatud omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma. Tänases olukorras tähendab see ühiskaardi omamist ja selle igakordsel bussi sisenemisel valideerimist. Saadav valideerimise info salvestub automaatselt piletisüsteemis ja annab otsustajatele ülevaate reisijate hulgast, nende liikumisest, busside ja liinide koormatusest. Sellest tuleneb ka liinivõrgu rahastamise vajadus ja oluliste liinide säilimine. Kontrollide käigus on esile kerkinud noorte poolt ühiskaardi mittevalideerimine, mida põhjendatakse ütlusega, et sõit on ju tasuta. Noortele jääb arusaamatuks tasuta sõidu mõiste. See ei tähenda, et  iga reisija vedu toimub kulutusteta. Maksjaks on igal sõidul riik, kohalik omavalitsus, ühistranspordikeskus. Et jõuda olukorrani, kus ühistransport pakub head teenust ja iga bussi siseneja valideerib pileti, tihendame kontrolli avalikel liinidel ja palume sõitjatel täita ühistranspordiseadusest tulenevat kohustust. Meie palve igale Järvamaa õppeasutustele on koolide kõikides vanuserühmades selgitada ühiskaartide omamise ja kasutamise vajalikkust.

Meeldivat liiklemist Järvamaa ühistranspordiga.

Lugupidamisega

Urmas Kupp
JÜTK tegevdirektor
Tel. 5185111

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus pöördumine kõigi Järvamaa ühistransporti kasutavate õpilaste poole.

Ühistranspordiseaduse § 67 lõige 1 punkt 1 kohaselt liiniveol bussiga sõitja on kohustatud omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma. Tänases olukorras tähendab see ühiskaardi omamist ja selle igakordsel bussi sisenemisel valideerimist. Saadav valideerimise info salvestub automaatselt piletisüsteemis ja annab otsustajatele ülevaate reisijate hulgast, nende liikumisest, busside ja liinide koormatusest. Sellest tuleneb ka liinivõrgu rahastamise vajadus ja oluliste liinide säilimine. Kontrollide käigus on esile kerkinud noorte poolt ühiskaardi mittevalideerimine, mida põhjendatakse ütlusega, et sõit on ju tasuta. Noortele jääb arusaamatuks tasuta sõidu mõiste. See ei tähenda, et  iga reisija vedu toimub kulutusteta. Maksjaks on igal sõidul riik, kohalik omavalitsus, ühistranspordikeskus. Et jõuda olukorrani, kus ühistransport pakub head teenust ja iga bussi siseneja valideerib pileti, tihendame kontrolli avalikel liinidel ja palume sõitjatel täita ühistranspordiseadusest tulenevat kohustust. Meie palve igale Järvamaa õppeasutustele on koolide kõikides vanuserühmades selgitada ühiskaartide omamise ja kasutamise vajalikkust.

Meeldivat liiklemist Järvamaa ühistranspordiga.

Lugupidamisega

Urmas Kupp
JÜTK tegevdirektor
Tel. 5185111