Erasmuse õpirände akrediteering 2023-2027

Paide Hillar Hanssoo Põhikoolile on aastateks 2023 – 2027  omistatud Erasmuse õpirände akrediteering üldhariduse valdkonnas.


 

Akrediteering annab lihtsama ligipääsu rahastamisvõimalustele ERASMUS+  programmi raames ja võimaldab rahvusvahelise koostöö kaudu viia ellu kooli pikaajalisi arengueesmärke.

Erasmuse akrediteering on tunnustus ja kvaliteedimärk kooli senisele rahvusvahelisele koostööle. 2020-2023 osalesime viie kooli koostööprojektis „Win-Win Conflict“. 2018-2019 toimunud projekti „Kaasav kool“ tunnustati 2021. aastal üleeuroopalise auhinnaga EITA innovatiivsete õpetamisviiside eest (vaata ka   https://eeagentuur.ee/kolm-eesti-kooli-palvisid-uleeuroopalise-tunnustuse-innovatiivsete-opetamisviiside-eest-2/

2023. ­– 2027.a võtab kool fookusesse andekad õpilased, rändetaustaga õpilased ja digipädevuse parandamise. Rahvusvahelistele õpirännetele saavad minna nii kooli töötajad kui õpilased.

2023.-2024. a  õpiränded

21.-28.08.2023  õpetajate koolitus  „Brain Based Learning: Understanding how students really learn“ Iirimaal Dublinis, korraldaja Europass Teacher Academy

3.-9.09. 2023 õpetajate koolitus "Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age"Iirimaal, korraldaja InterCultural Iceland

2.-6.10.2023  õpetajate koolitus "EMOTIONAL COMPETENCES. Developing Emotional Intelligence In Teachers And Students" Itaalais, Soveratos, koolitaja    JUMP Associazione

10.-11.10. 2023 õpetajad töövarjudena Soomes, vastuvõtja Vantaa Rekolanmäe koulu

12.-14.12. 2023  9. klassi õpilaste koostööprojekt „Weihnachtstraditionen in Deutschland und Estland“ ja üks õpetaja töövarjuks Saksamaal Tolkewitzi Gümnaasiumis

4.-6.03.2024  õpetajad töövarjudena Leedus, Kaunases, vastuvõtja Bernardas Brazdzionis school

6.-9.05.2024  õpetajad töövarjudena Tšehhis, Prahas, vastuvõtja Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

28.-30.05 7. klassi õpilaste koostööprojekt „Broadening the minds through friendship“ Taanis, Fredensborgis, vastuvõtja Langebjergskolen

23.-29.06. õpetajate koolitused „Prevent Bullying and Cyberbullying in Schools“ ja „Using Technology in the Classroom“ Horvaatias, Splitis, korraldaja Maksima Training Centre

 

Toimunud õpirännete põhjal saab kindlalt väita, et hea algus akrediteeritud koolina on tehtud. Õpetajad on loonud hea algatuse, et kohe pärast õpirändelt tulemist tehakse lühikokkuvõte kogetust. Nii jõuavad kolleegideni kõige vahetumad elamused ja õpirändajate õhin innustab ka teisi. Kohusetundlikult täidetakse ka õpirände tööülesandeid – meil on hetkel veel kooli siseseks kasutamiseks loodud meetodite kogu, kuhu õpetajad kirjeldavad õpirändel kogutud õpetamisvõtteid ning katsetavad ja kasutavad neid tundides.  Õpiränded koos õpilastega aitavad kaasa õppekavas ette nähtud õpiväljundite saavutamisel. Kooli tasandil on loodud töögrupid andekate, rändetaustaga õpilaste ja digipädevuste arendamiseks, et õpilasi ja õpetajaid õppimisel ja õpetamisel paremini toetada.

Toimuvate õpirännete taustal tomub järgmise õppeaasta rännete planeerimine. Selleks otsime ja sõlmime uusi kontakte ja suhtleme olemas olevate partneritega. 2024. Aasta mais võõrustame õpilasgruppi Kaunasest ja õpetajaid Saksamaalt Breemenist, et järgmisel aastal kohtuda nende koolides.  

Nii õpirändel käinute positiivsed muljed kui Erasmus+ juurde käivate küsimustike vastused kinnitavad, et rahvusvaheline koostöö rikastab meie koolielu ja aitab meil areneda. 

Meie tegemistest saab alati lugeda Õpirändajate blogist https://randajaopi.blogspot.com/   ja jooksvalt kooli Facebooki lehelt ning kodulehelt.

 

 

Akrediteering annab lihtsama ligipääsu rahastamisvõimalustele ERASMUS+  programmi raames ja võimaldab rahvusvahelise koostöö kaudu viia ellu kooli pikaajalisi arengueesmärke.

Erasmuse akrediteering on tunnustus ja kvaliteedimärk kooli senisele rahvusvahelisele koostööle. 2020-2023 osalesime viie kooli koostööprojektis „Win-Win Conflict“. 2018-2019 toimunud projekti „Kaasav kool“ tunnustati 2021. aastal üleeuroopalise auhinnaga EITA innovatiivsete õpetamisviiside eest (vaata ka   https://eeagentuur.ee/kolm-eesti-kooli-palvisid-uleeuroopalise-tunnustuse-innovatiivsete-opetamisviiside-eest-2/


2023. ­– 2027.a võtab kool fookusesse andekad õpilased, rändetaustaga õpilased ja digipädevuse parandamise. Rahvusvahelistele õpirännetele saavad minna nii kooli töötajad kui õpilased.

2023.-2024. a  õpiränded

21.-28.08.2023  õpetajate koolitus  „Brain Based Learning: Understanding how students really learn“ Iirimaal Dublinis, korraldaja Europass Teacher Academy

3.-9.09. 2023 õpetajate koolitus "Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age"Iirimaal, korraldaja InterCultural Iceland

2.-6.10.2023  õpetajate koolitus "EMOTIONAL COMPETENCES. Developing Emotional Intelligence In Teachers And Students" Itaalais, Soveratos, koolitaja    JUMP Associazione

10.-11.10. 2023 õpetajad töövarjudena Soomes, vastuvõtja Vantaa Rekolanmäe koulu

12.-14.12. 2023  9. klassi õpilaste koostööprojekt „Weihnachtstraditionen in Deutschland und Estland“ ja üks õpetaja töövarjuks Saksamaal Tolkewitzi Gümnaasiumis

4.-6.03.2024  õpetajad töövarjudena Leedus, Kaunases, vastuvõtja Bernardas Brazdzionis school

6.-9.05.2024  õpetajad töövarjudena Tšehhis, Prahas, vastuvõtja Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

28.-30.05 7. klassi õpilaste koostööprojekt „Broadening the minds through friendship“ Taanis, Fredensborgis, vastuvõtja Langebjergskolen

23.-29.06. õpetajate koolitused „Prevent Bullying and Cyberbullying in Schools“ ja „Using Technology in the Classroom“ Horvaatias, Splitis, korraldaja Maksima Training Centre

 

Toimunud õpirännete põhjal saab kindlalt väita, et hea algus akrediteeritud koolina on tehtud. Õpetajad on loonud hea algatuse, et kohe pärast õpirändelt tulemist tehakse lühikokkuvõte kogetust. Nii jõuavad kolleegideni kõige vahetumad elamused ja õpirändajate õhin innustab ka teisi. Kohusetundlikult täidetakse ka õpirände tööülesandeid – meil on hetkel veel kooli siseseks kasutamiseks loodud meetodite kogu, kuhu õpetajad kirjeldavad õpirändel kogutud õpetamisvõtteid ning katsetavad ja kasutavad neid tundides.  Õpiränded koos õpilastega aitavad kaasa õppekavas ette nähtud õpiväljundite saavutamisel. Kooli tasandil on loodud töögrupid andekate, rändetaustaga õpilaste ja digipädevuste arendamiseks, et õpilasi ja õpetajaid õppimisel ja õpetamisel paremini toetada.

Toimuvate õpirännete taustal tomub järgmise õppeaasta rännete planeerimine. Selleks otsime ja sõlmime uusi kontakte ja suhtleme olemas olevate partneritega. 2024. Aasta mais võõrustame õpilasgruppi Kaunasest ja õpetajaid Saksamaalt Breemenist, et järgmisel aastal kohtuda nende koolides.  

Nii õpirändel käinute positiivsed muljed kui Erasmus+ juurde käivate küsimustike vastused kinnitavad, et rahvusvaheline koostöö rikastab meie koolielu ja aitab meil areneda. 

Meie tegemistest saab alati lugeda Õpirändajate blogist https://randajaopi.blogspot.com/   ja jooksvalt kooli Facebooki lehelt ning kodulehelt.