Muna õpetas kanu

16.oktoobril toimus meie koolis Eesti käsitööõpetajate seltsi sügiskonverents, teemaks ettevõtluse seos käsitöö ja kodunduse tundidega. Ettevõtlikkuse kujunemist toetab igasugune kaasav tegevusõpe. Õpilane on loov, katsetab, mõtleb ise lahendusi, langetab otsuseid individuaalselt ja koostöös. Võimekus mistahes valdkonnas on arendatav.

Kuna meie kool on liitunud ettevõtlike koolide projektiga, on heameel kuulata, kuidas õpilased seda ise mõistavad. Konverentsile oli kutsutud oma tööd esitlema ka meie kooli õpilane Anett Vahtramäe, kes tutvustas üleriigilisel kodunduse olümpiaadil III koha vääriliseks tunnustatud blogi „Aegunud ja värsketest toiduainetest meie pere külmkapis ehk kuidas muna õpetab kana”.

Anett on põhikooli lõpuklassi õpilane, kelle käest on paras aeg küsida, kas ja mil moel on tema tunnetanud ettevõtliku õpilase teemat iseenda arengus. Anett rääkis, et üha enam on meedias  kuulda kliima soojenemisest, toimuvatest katastroofidest, keskkonna saastumisest, mürkidest, aina kasvavatest prügimägedest. Ta peab ennast just selle põlvkonna nooreks, kes saab mingil moel aidata, et meie järeltulijad oleksid terved ja rõõmsad.

Anett rääkis koolis ettevõtlikkuse arendamisest ainult head: „Võtan agaramalt kinni mulle pakutavatest võimalustest. Planeerin teadlikumalt aega. Suudan mõelda raamidest välja, ei karda eksida, sageli tunnen heameelt hakkamasaamisest. Proovin alati midagi uut katsetada, olen loovam.” Veel rõhutas ta:” Olen saanud rohkem esinemiskogemusi. Esinemine viiekümne käsitööõpetaja ees oli paras väljakutse. Sain hakkama ja vastasin julgelt ka saalist tulevatele küsimustele.”

Kristi Teder,
õpetaja

Solberdasime vees ja uurisime veeselgrootuid

KIK-i projekti raames käis 8.a klass kolmapäeval, 13. oktoobril Saadjärve ääres pesitsevas Jääaja keskuses, kus valitud programmiks olid veeselgrootud. Nalja tegi meile kõrgete kummikute ja veepükste jalga panemine. Seda oli vaja, kuna pidime esmalt järve veest ise uurimismaterjali otsima. Selgrootud tuli veest kahvaga kinni püüda, liiva seest need välja otsida ning seejärel neid õppeklassis luubiga vaadelda, nende liigid määrata, üles kirjutada nende nimetused ja omadused.

See programm meeldis enamusele. Näiteks arvas Aleks, et see päev oli meeldiv, sest erines tavapärasest koolipäevast ja et sääraseid väljasõite võiks veel tulla. Rahul oldi sellega, et lõpuks sai klass üheskoos koolimajast välja. Kahjuks ei kuulunud programmi Jääaja keskuse külastus. Olime seal küll algklassides käinud, aga osa oli valmis maksma sooduspileti eest, et seda uuesti näha. Õnneks jäi selleks aega. Olime rahul ka bussijuhi ning sõiduga. Juhiks oli meie kunagine informaatikaõpetaja Andrus Kopliste.

Selliseid ekskursioone, kus saab silmaringi laiendada, võiks veel tulla, ütles enamik 8.a klassi õpilasi. Päev hiljem tegi sama programmi läbi 8.b klass.

 

Tauri Tupits
õpilane

 

Sünnipäevanädal 2021!🥳

Paide Hillar Hanssoo põhikooli sünnipäevanädal toimub 18-22 oktoober!
Traditsiooniks saanud stiilinädal toimub ka sellel aastal!
8.-9. klasside Osaluskohvik toimub 19. Oktoober.

Meie kooli õpilased võtsid osa e-viktoriinist majandusest ja ettevõtlusest.

Traditsiooniline Junior Achievement Eesti e-viktoriin 7. – 9. klassi õpilastele toimus 7. oktoobril 2021. Viktoriin on esimene osa Creatlon mängust.

Ettevõtlusnädalal testisid oma teadmisi majandusest ja ettevõtlusest ning oskust Internetist vajalikku teavet leida kolm meie kooli kaheksanda klassi õpilast. Kokku osales viktoriinil 1343 õpilast 69 koolist. 45 minuti jooksul tuli vastata 45 küsimusele. Esimese kolmandiku hulka tulnud Alissa Ivanova, Loreena Jurtom ja Grete Torp võivad tulemusega rahule jääda. Võimalikust 30 punktist saadi 22 kuni 20 punkti.

Kersti Laastau

õpetaja

Ettevõtlusnädala raames toimus Ettevõtlike õpilaste sügiskool “Laseme ideed lendu?”

Ettevõtlusnädala raames toimus Ettevõtlike õpilaste sügiskool “Laseme ideed lendu?”, kus osalesid 4. – 5. klassi õpilased. Sündmuse eesmärk oli arendada julgust, loomingulisust, sotsiaalset suhtlemis-, meeskonnatöö-, eneseanalüüsi- ja esinemisoskust. Aga ka oskust luua, väljatöötada ja arendada ideid ning julgust riskida ja vastutust võtma.

Päeva jooksul õpilased kavandasid ja arendasid ideid ning esitlesid ja kaitsesid neid žürii ees. Päeva kavandas õpetaja Kersti Laastau ja viisid läbi Liia Kass ja Reelika Lepik.

Sügiskool on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” ja Järvamaa  Omavalitsuste Liidu poolt.

 

 

Foto: Reelika Lepik ja Kersti Laastau

Sügiskross Aravetel

  1. oktoobril jooksid Järvamaa koolide õpilased võidu Aravetel, sügisesel krossijooksuvõistlusel. Stardis olid ka meie kooli tublimad maastikujooksjad. Seekord tõi meile pjedestaalikoha Aaron Maarend 5.a klassist, kes võitis poiste U 12 vanuseklassis I koha. Esikuuikusse mahtusid veel Gabriella Matrov 4.a klassist, kes oli tüdrukute U 12 vanuseklassis 4. kohal, Lisandra Saar 6.a klassist, kes oli tütarlaste U 14 vanuseklassis 6. kohal, Hektor Hallimäe 7.a klassist, kes oli poiste U 14 vanuseklassis 4. kohal ja Gregor Koit 7.b klassist, kes saavutas poiste U 14 vanuseklassis 5. koha.

Kiitus kõikidele tublidele jooksjatele!

Annely Põder 

õpetaja                                                                                                              

Ettevõtlusnädal algas juba laupäeval

Ettevõtlusnädal algas juba laupäeval, 2. oktoobril, kui 2. a klassi õpilaste pered sõitsid Türile. Koos tehti jalutuskäik ümber tehisjärve, puhuti juttu ja peeti piknikku.

Teisipäeval, 5. oktoobril oli loodusõpetuse tunnis külas Keitlyni ema Virge. Tema töötab Eesti Metsloomaühingu Järvamaa piirkonna juhina.  

   

Foto: Erakogu

“Väikeste kodu-uurijate üle-eestiliNe konkurss” kolme nominendi hulgas

2. oktoobril Ugala teatris toimus üheksandat korda aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“, kus meie kooli õpetajad Heli Prii ja Eve Krais koos Paide Hammerbecki Põhikooli õpetaja Tiina Kivimäega pääsesid kolme nominendi hulka “Väikeste kodu-uurijate üle-eestilise konkursiga”.
 
PALJU ÕNNE!
 
Lisa loe:
https://keskeesti.treraadio.ee/uudised/8346/paide-opetajate-juhitud-konkurss-viis-asjaosalised-pidulikule-galale 

Ettevõtlusnädal koolis

4. – 15. oktoober 2021 toimub Ettevõtlusnädal koolis
Eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku eluhoiakut ja soosivat suhtumist ettevõtlusesse ning innustada julgelt tegutsema.

1 2 3 90