Lastevanemate üldkoosolek

NB! Koosolek on üleviidud veebipõhiseks!

Lastevanemate üldkoosolek toimub 15. septembril kell 18.00. 

Kavas:
1. Ülevaade koolist 2020-2021. õppeaastal ning info uueks õppeaastaks.
2. Ülevaade hoolekogu tööst 2020-2021. õppeaastal.
3. Hoolekogu koosseisu valimine.
4. Koosolekud klassides.

Palume kõigil koolimajas kanda maski!

Kersti Kivisoo
kooli direktor

Rahvusvaheline koostööprojekt „Win-Win Conflict“ sai hoo sisse

Foto: erakogu

2. septembrist kuni 7. septembrini käis kooli esindus koosseisus Kersti Kivisoo, Liina Lehis ja Ellen Rosimannus Kreekas rahvusvahelise ERASMUS+ koostööprojekti „Win-Win Conflict“ töökoosolekul.

Projekti eesmärgiks on parandada õpetajate toimetulekut erinevates probleemsetes situatsioonides, mis võivad koolis ette tulla. Läbi erinevate tegevuste leitakse erinevaid võimalusi probleemide lahendamiseks. Käsitletakse käitumishäireid, kiusamist, möödarääkimist, lugupidavat käitumist ja kultuurilisi erinevusi. Projektis osalevad Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi ja Kreeka, igalt maalt üks kool. Lisaks põhiteemale tutvustatakse igal maal selle maa kultuuri, koolisüsteemi ja õpetamismeetodeid. Projekt on kestnud aasta, mille jooksul oleme õppinud tundma koostööpartnerite maid ja kultuuri ning kohtunud Zoomi vahendusel.

Kohtumisel Kreekas arutati põhjalikult läbi tegevuskava ja lepiti kokku kohtumiste kuupäevad. Lisaks täpsustati teemad, mille käsitlemist iga partnerkool juhib. See oli esimene silmast silma kokkusaamine, mis aitas paremini mõista koostööpartnerite ootusi projektile ja tõukas tegevustele hoo sisse. Järgmine kohtumine toimub Paides veebruaris 2022, kus on fookuses kommunikatsioon ja suhtlemine.

Ellen Rosimannus, Liina Lehis, Kersti Kivisoo

Aasta kolleegiks valiti õpetaja Terje Peets.

Foto: Ants Leppoja

2021/22 õppeaasta avaaktusel tunnustati Aasta kolleegi.

Tema kohta on öelnud, et „ta õpetab oma õpilasi suure pühendumusega, arvestab oma töös õpilaste erinevusi ning individuaalset võimekust, täiendab ja arendab end pidevalt uute õppesuundade kaasamisel õppetundidesse, ta on entusiastlik, uute mõtete ja ideedega sõbralik ja hooliv kaaslane“.

Aasta kolleegiks on õpetaja TERJE PEETS.

Palju õnne!

 

Foto: Ants Leppoja

Õppeaasta avaaktus

1.septembril 2021 algusega kell 11.00 toimub õppeaasta avaaktus koolimaja peaukse ees.

1. klassid kogunevad kell 10.00 oma klassiruumi (ruumid 10 või 11).
1. klasside vanemad kohtuvad samal ajal kooli direktori ja õppealajuhatajaga aulas.

9. klassi õpilased kogunevad kell 10.15 oma 1. klasside juurde (ruumid 10 või 11).

Aktusele järgneb kõikides klassides klassijuhataja tund.

Maakonna parimaid haridustöötajaid tunnustati Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt

26.augustil Türil toimunud õppeaasta avaseminaril said maakonna parimad haridustöötajad tunnustuse Järvamaa Omavalitsuste Liidult, kus tunnustamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatava gala “Eestimaa õpib ja tänab” kategooriad.

Aasta haridusteo preemia sai väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss.

Konkurss on kolme õpetaja – Heli Prii, Eve Kraisi (Paide Hillar Hanssoo Põhikool) ja Tiina Kivimäe (Paide Hammerbecki Põhikool) eestveetud õppurite individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav tegevus. Väikeste kodu-uurijate konkurss suunab lapsed aktiivselt suhtlema oma vanemate, vanavanemate, isegi vana-vanavanematega. Õppurite uuritud teemad on olnud alati seotud nende jaoks kõige kallima ning lähedasemaga – oma pere, kodu ja kodukohaga.

Käesoleva aastal 10. septembril toimub Eesti Piimandusmuuseumis järjekorras 11. kodu-uurijate tänupäev, kuhu on oodatud kõik osalejad ning nende juhendajad.

 

TEK – i suvekool Nelijärvel

17.-18.aug toimus Nelijärvel Tervist Edendavate Koolide suvekool. Kuna Hillar Hanssoo Põhikool on samuti võrgustiku liige juba aastast 2007, osalesid suvekoolis ka meie kooli tervisemeeskonna liikmed. Kaks päeva olid täis põnevaid loenguid, toredaid kohtumisi ja aktiivset ühistegevust. Arutleti Tervist Edendavate Koolide võrgustiku oleviku ja tuleviku üle, kuulasime Tervise Arengu Instituudi Eesti laste kasvuuringu 2018/19 tutvustust ning tutvusime õpetaja vaimse tervise praktilise tööriistakastiga.Suvekoolist ei puudunud ka aktiivne mänguline ühistegevus ning lõbus tantsupaus. 

Olid väga harivad ja meeleolukad päevad Nelijärvel!

Annely Põder

õpetaja 

PHHPK tervisemeeskonna liige

Õpikute laenutamine 2021/2022. õppeaastaks

1.-4. klasside õpilased saavad õpikud ja töövihikud 1. septembril klassijuhtaja käest.

5. ja 6. klassid saavad õpikud kooli raamatukogust 23. augustil kell 8.00-14.00.

7. ja 8. klassid saavad õpikud kooli raamatukogust 24. augustil kell 8.00-14.00.

9. klassid ning need õpilased, kes eelnevatel aegadel ei ole saanud õpikutele järgi tulla, saavad õpikud kooli raamatukogust 25.augustil kell 8.00-14.00.

Elle Tamar
raamatukoguhoidja
tel. 56152560

9. klasside lõpuaktus

9. klasside lõpuaktus toimub 18. juunil kell 12.00 koolimajas.

9a klass:
Klassijuhataja: Kristi Teder
Anete Ainjärv
Tommy Tristan Jakobson
Marii Heleen Jõgiste
Mirtel Kiviorg
Anete Kõiv
Markus Lieberg
Laura Lokotar
Fransiska Malmre
Anneli Oro
Arti Piirmaa
Jander Poolma
Raido Raud
Christen Savisaar
Erik Aleksander Smirnov
Markus Ubaleht
Sten Uus

9b klass:
Klassijuhataja: Eve Lehtpuu
Marten Aasa
Mari Arume
Hendrik Haamer
Marii-Eliisa Hiiesalu
Markus-Erik Hiiesalu
Henri Härma
Elsa-Maris Ivanov
Kaarel Kullik
Kardo Kuusalu
Randel Liiv
Dhalya-Mary Lohk
Hardi Martjak
Kristi Ojamets
Angelina Petrov
Kristin Reinmets
Hendrik Rohtla
Geitlin Saagim
Raiko Tombak

9c klass:
Klassijuhataja: Helena Saar
Anelle Puštšenko

Päikesekillud jagati välja lõpuaktusel

Foto: Erakogu

Päikesekildude tunnustusele sai kandidaate esitada aasta noore, aasta õpetaja, aasta mees- ja naissportlase, aasta loova ning aasta teo või sündmuse kategoorias. Sel aastal esitati Päikesekildude tunnustusele kokku 27 kandidaati. Komisjon on oma otsuse teinud ning selle aastased tublimad on selgunud.

Päikesekillud 2021:

AASTA NOOR
Marianne Kalvik
Alina Simmer

AASTA ÕPETAJA
Yuliya Kasemaa

AASTA NAISSPORTLANE
Marie Marleen Jaanof
Christen Savisaar

AASTA MEESSPORTLANE
Hendrik Rohtla

AASTA LOOV
Marie Marleen Jaanof ja Saskia Metsallik
Laura Kookmaa
Ana Claudia Klausen

AASTA TEGU/SÜNDMUS
Algklasside linnusõprade projekt
8.b klassi projekt “Sallivad semud”

Päikesekildude komisjoni koosseisu kuulusid direktor Kersti Kivisoo, karjääriõpetuse õpetaja Kersti Laastau, liikumisõpetaja Andres Siilak, õpilaste esindajad Alina Simmer ja Saskia Metsallik. Komisjoni kutsus kokku Victoria Usai.

Tunnustused kuulutasid õppeaasta lõpuaktusel välja Christin-Amani Kiivikas, Howard Frier, Martha-Beryl Grauberg, Kirill Havanski, Sepo Seeman ja Kristel Aaslaid.

Lisaks kuulutas Paide linnapea Priit Värk õppeaasta lõpuaktusel välja konkursi “Teeme kodulinna puhtaks” võidutöö, mis kuulub Marie Marleen Jaanofile!

Palju õnne kõigile tublidele toimetajatele!

Aitäh kõigile, kes tublisid toimekaid tegutsejaid märkasid!

Marita Kutsar
huvijuht

1 2 3 89