Sügismatk allikale

Foto: Erakogu

Kolmapäeval, 23. septembril käisid teised klassid matkal.
Kui koolimajas sai kõht täis söödud, alustasime päikselist teekonda sügisesse. Matkal vaatlesime värvilist loodust, kuulasime Pärnu jõe vulinat ja laulsime sügisele sünnipäevalaulu.

Kui ka Paide tehisjärv oli üle vaadatud, suundusime üle Esna jõe allikale. Peale kosutavat allikavett ja metsaaluse imetlemist suundusime tagasiteele.
Peale väsitavat matka oli lastel suur rõõm taas koolimaja näha.

Krista Sukk ja Maris Kiuru 
õpetajad

Igale klassile oma riik

Foto: Marianne Kalvik

23. septembril avasime koolis olümpiamängude aasta. Liikumisnädala raames tõmbasid kõik klassid endale ühe riigi, mida nad aasta jooksul uurima hakkavad. Klassid teevad riigikohvikuid, riigilipu, ühtse riietuse, riigitutvustus koduklassi uksele, riikide traditsioonilised mängud vahetundides.

Riigid jagunesid:

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

1, 2, 43 – palju õnne, Paide Hillar Hanssoo põhikool!

Meie kool sai 43-aastaseks, põhikoolina töötanuna 2-aastaseks, meie koolimaja aga 1-aastaseks. Oleme veel noored! Meie koolis käis eelmisel õppeaastal palju külalisi, kelle esimeseks küsimuseks oli tihti – kes on Hillar Hanssoo ja miks on tema nimi seotud kooli nimega.

Hillar Hanssoo oli meie kooli esimene direktor. Tema juhtis kooli algus- ja kujunemisaastatel, mil pandi alus tänaseni püsinud traditsioonidele ja koolikultuurile. Ta töötas välja maleõpetuse metoodilised käsitlused koos harjutusülesannetega, mille alusel saavad õpilased maleõpetuse algtaseme. Tegelemine sellise arendava alaga aitab kaasa iseseisvalt ja süsteemikindlalt töötamise oskuse arendamisele, õpetab noort inimest oma tegevust analüüsima ning probleemidele lahendusi leidma. Oluline on ka vastutuse moment – tuleb ju maletajal oma käikude (tegude) eest ise vastutada ja ausalt reeglitest kinni pidada. Alates 2002. aastast  toimuvad igal aastal Hillar Hanssoo mälestusvõistlused males, mis on kogu vabariigis tuntud ja millest võetakse aktiivselt osa. Me kanname austusega Hillar Hanssoo nime ja jätkame tema loodud õpetuse järgi noortele maleõpetuse andmist. Me oleme erilised. Kui palju on Eestis koole, kus on maleõpetus õppekava osa?

Kersti Kivisoo
direktor

» Loe edasi

Külas Märt Treier

Täna 21. septembril  oli koolis külas Märt Treier, kes kohtus kaheksanda ja üheksanda klassi õpilastega. Ta  on koolides tuntuks saanud oma filmiga „ Georg“ ja filmiga kaasneva tausta selgitamisega. Liiklusohutus ja alkohol on seotud teemad. Ta rääkis  selles vanuses olevate tüdrukute ja poiste käitumisest ja selle erinevustest. Olulisel kohal oli üldise ellusuhtumise mõtestamine ja selgitamine. Õpilasi pani mõtlema filmi aluseks olnud traagiliste sündmuste jada. Milline jälg jääb inimese hinge, kes sõidab joobespäi oma sõbra surnuks otse tema sünnipäeval? Kuidas elada ülejäänud elu  sellise  teadmisega? Need on väga mõtlemapanevad küsimused, mille üle nii mõnedki kuulajad hakkasid mõtlema. Ja mõtlemist peaks jätkuma ka edaspidiseks…

Marje Tänav
õppealajuhataja

Kultuuriminister tunnustas kodu-uurimusliku tegevuse eestvedajaid

Juba 10 aastat on kolm Paide õpetajat – Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Heli Prii korraldanud üleriigilist väikeste kodu-uurijate võistlust, kogunud üle 800 uurimistöö, hinnanud töid ja kirjutanud põhjalikke tagasisidestusi, kasvatanud oma ettevõtmisele järjekindla osavõtjaskonna ja andnud eduelamusi paljudele-paljudele toredatele uurimispisikuga lastele kui ka nende juhendajatele, nii pereliikmetele kui ka õpetajatele.

11. septembril toimus Roosna–Alliku mõisas 10. tänupäev ja konverents. Selle aasta teemaks oli „Meie kandi keel ja kombed“. Võistlusele laekus 70 uurimust.

Tänupäev-konverentsil tutvustasid lapsed omanäolisi käsitsi kirjutatud võistlustöid, jagati kiidukirju ja korraldajate poolt keedetud tänumoosi. Osalejaid tervitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Üks Eestimaa parimast noorest kodu-uurijast – Kairiin Tõnise õpib meie kooli 4.a klassis.

Kodu-uurimusliku tegevuse hoidjad Eve Krais, Tiina Kivimäe ja Heli Prii said tunnustuse kultuuriministeeriumi tänukirja näol.

Marita Kutsar
huvijuht

Fotod: Erakogu

Õpilasesindus sai uue koosseisu

16. septembril toimus Paide Hillar Hanssoo põhikoolis õpilasesinduse uute liikmete valimised. Avaldusi esindusse astumiseks esitati 14, valituks osutus 8 noort. Kooli õpilasesindusse kuuluvad vaba tahte alusel 6.-9. klasside õpilased, kokku 17 liiget.

Õpilasesindusse kandideerimiseks tuli esitada avaldus. Seejärel toimus kõigi kandidaatidega avalik intervjuu 15. septembril. Kandidaatidelt küsiti, mida nad soovivad õpilasesinduse liikmetena ära teha ning millised on nende tugevused ja nõrkused.

Foto: Marita Kutsar

Uute liikmete valimine leidis aset läbi kooli Stuudiumi keskkonna, kus igal 5.-9. klassi õpilasel oli üks hääl. Valituks osutusid Kaarel Kullik, Robin Randrüüt, Keitlin Jüristo, Markus Lieberg, Marta Udu, Anette-Frieda Evardi, Patricia Matrov ja Geitlin Saagim.

2020/2021. õa. õpilasesinduse koosseis on järgmine:

 1. Christen Savisaar 9.a
 2. Markus Lieberg 9.a
 3. Sten Uus 9.a
 4. Elsa-Maris Ivanov 9.b
 5. Geitlin Saagim 9.b
 6. Kaarel Kullik 9.b
 7. Alina Simmer 8.a
 8. Keitlin Jüristo 8.a
 9. Marie-Marleen Jaanof 8.a
 10. Oliver Õun 8.a
 11. Patricia Matrov 8.a
 12. Robin Randrüüt 8.a
 13. Saskia Metsallik 8.a
 14. Marianne Kalvik 8.b
 15. Aron Niinep 7.a
 16. Anette-Frida Evardi 6.a
 17. Marta Udu 6.a

Õpilasesinduse tööd koordineerib huvijuht Marita Kutsar

Marita Kutsar
huvijuht

Pöörame tähelepanu keskkonnale meie ümber

14. septembril oli koolimajas tegus päev. Hommikupoolikul käis algklassidel külas loengupidaja ning ennelõunal toimus näituse avamine.

Foto: Marita Kutsar

Keskkonnake on suur keskkonna sõber, kes peab väga lugu puhtast loodusest ning soovib, et meie planeedi tulevik oleks hoitud. Oma loengus 1.-2. klassidele andis ta väga põhjaliku ülevaate, millest prügi tekib ning kuidas seda sorteerida. Õpilased said praktiliste tegevuste käigus harjutada taara, pakendi, paberi sorteerimist. Läbi multifilmi andis Keskkonnake juhiseid, miks on keskkonnast hoolimine tähtis ja kuidas me igaüks saame ise panustada, et meie ümbruskond oleks hoitud.

Foto: Geitlin Saagim ja Elsa-Maris Ivanov

Kuulutasime õppeaasta alguses välja aktsiooni, mille käigus kogusime kodus kasvatatud puu- ja köögivilju. Kodununnude näitus on koolimaja sisehoovis üleval 14.-18. septembril ning näituse avamine toimus esmaspäeval. Näituse avamisel oli kõigil võimalik lahendada puu- ja köögivilja teemalisi mõistatusi. Paljud tublid õpilased tõid oma näitusele ise kasvatatud vilju.

Marita Kutsar
huvijuht

Avaaktusel meenutati kooli esimest direktorit

Foto: Marianne Kalvik

Õppeaasta avaaktus peeti 1. septembril algusega kell 11:00 koolimaja hoovis. Koolis avati kolm esimest klassi, klassiõpetajateks on Heli Prii, Piret Nagel ja Gerli Mikk.

Traditsiooniliselt toimus aktus õues, väikene vihmasabin kooliperet ei kõigutanud. Väärikad üheksandate klasside õpilased saatsid käekõrval esimese klassi lapsed kooli. Õppealajuhataja andis ülevaate kooli esimesest direktorist – Hillar Hanssoost. Ta rääkis koolis kestvast pikaaegsest maletraditsioonist ja teistest traditsioonidest, mille algatajaks oli justnimelt Hillar Hanssoo. Meenutati kooli esimese direktori ütlust: “Kui sa tuled täpselt, oled juba hiljaks jäänud.”

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

Oma kooli päeva aktus kolis veebi

Traditsiooniliselt lõpetab õppeaasta kogu koolipere ja lastevanemate ühissündmus Oma kooli päev, mille käigus peetakse üheskoos tore tantsu- ja lauluaktus, kiidetakse tublisid õpilasi ja õpetajaid.

Sel õppeaastal ei olnud meil võimalik õppeaasta lõpus füüsilises ruumis üksteisega kokku tulla, kuid see-eest kogunes kogu koolipere 5. juunil kell 10:00 Stuudiumisse, kus oli võimalik vaadata õppeaasta lõpuaktust veebivahendusel.

Lõpuaktusel rääkisid liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja, õppealajuhataja ja käsitöö- ja kodunduseõpetajaid teemakohaseid haikusid, direktor pidas õppeaasta lõpukõne, tutvustati distantsõppel tehtud töid: 4. klasside pildijäädvustus inimese meeltest, 7.b klassi õpilase Marianne Kalviku luuleteos “Meil aia-äärses tänavas”.

Õpilased erinevates klassidest olid valmis teinud tänuvideo õpetajatele ja lapsevanematele distantsõppel nähtud vaeva eest.

Aktusel kuulutati välja Päikesekillud 2020 kuues erinevas kategoorias.

Aktuse lõpetas ühistants, mille autoriteks olid Alina Simmer ja Marie Marleen Jaanof, tantsu esitas kooli huvijuht Marita Kutsar.

Marita Kutsar
huvijuht

Lõpuaktus hoiti pereringis

Hetkeolukorrast tingituna ei olnud koolil võimalik korraldada traditsioonilist 9. klasside lõpuaktust, kuid sellegipoolest toimus Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis kaks aktust.

12. juuni kell 12:00 leidis aset 9.ac ja kell 13:00 9.b klassi lõpuaktus.

Aktus peeti koolimaja saalis, publikuks oodati iga lõpetaja kohta kahte külalist ja õpetajaid.

Aktusel meenutasid erinevaid õpetajad meie 9. klasse ning lugesid neile südamlikke haikusid. Jagati välja lõputunnistused kõigile 9. klasside õpilastele. Kooli 9. klassi lõpetasid kiituskirjaga Rasmus Jürgenson ja Markus Udam. Lisaks tänati kooli tänukirjaga tublisid õpilasi ning jagati ainekiituskirju.

Marita Kutsar
huvijuht

1 2 3 83