Lastekaitse Liit tänas õpilasi

Foto: Erakogu

Üheksa meie kooli õpilast said Lastekaitse Liidu tänukirjad osalemise eest loovkonkursil „Õigus olla mina ise”. Konkurss toimus ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva ja lapse õiguste kuu tähistamise raames. Osalejad jagasid loovtöö kaudu oma mõtteid, milline võiks olla ümbritsev keskkond, et lapsed saaksid olla täpselt sellised, nagu nad soovivad – kus nendel on hea kasvada, milliste sõpradega nad soovivad suhelda, millised nad tahad välja näha ja milliste tegevustega tegeleda.

Tänukirja said Grete Õitspuu, Carolin Kirs, Aleksander Hansen, Rasmus Vingisaar, Marten Kiuru, Rasmus Peets, Andreas Põder, Ruuben Reinaste 4. a klassist ning Angela-Lisett Koel 5.c klassist.

Juhendajad Heli Prii ja Liina Lehis pälvisid tänusõnu selle eest, et Eestis on loomingulised, aktiivsed ja andekad lapsed.

Klarika Lussmann
sotsiaalpedagoog

Õpirändajad käisid teisi innustamas

6.12.2019 olid kooli õpetajad ajaloolises  Kernu mõisas SA Archimedes poolt korraldatud ERASMUS+ õpirände seminaril. Esimeses pooles õppisime paremini sõnastama õpirände eesmärke ja õpiväljundeid, pärastlõunal rääkisime projektitegemise kogemusest. Muidugi oleksime seminarile läinud kõik kuuekesi, aga tunnid peavad ka antud saama. 
 

Foto: Erakogu

Meid kuulas üle 30 kolleegi, kes kõik valmistavad ette ERASMUS+ taotlust 2020. aasta veebruarivooru.  Meie projekt oli ainuke, mida hea näitena esitleti.  Projektikeeles võiks öelda, et seekord õppisid kolleegid meilt parimaid projekti tegemise praktikaid, nagu meie  käisime Euroopas õppimas parimaid praktikaid kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. 
 
Ellen Rosimannus ja Terje Peets
õpetajad
» Loe edasi

Tulevik on meie kätes ja unistada tuleb suurelt!

Foto: Jan Kristofer Meesak

5. detsembril toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Järvamaa Noortekogu poolt korraldatud konverents “Minu elu”. Esinema oli kutsutud mitmed huvitavad inimesed.

Teemal “Kes mina olen?” oli tulnud meiega rääkima sotsiaalpsüholoogia õppejõud Kalle Küttis. Nõustaja ja hüpnoterapeut Elina Kirt rääkis teemal “Suudan oma elu eest vastutada”. Konverentsil esinesid veel Maili Rannas, Ain-Alar Juhanson, Merle Albrant, Are Tallmeister, kes rääkisid teemal “Milline võiks olla minu elu”. Nad rääkisid oma elukogemustest, kuidas erinevates olukordades toime tulla ja hakkama saada ning seejures tõid välja isiklikult läbielatud hetki. Vestlusesse sai aktiivselt sekkuda ka publik ning esitada esinejatele küsimusi.

Päeva jooksul kõlas palju noori julgustavaid mõtteid ja kokkuvõtvalt võib öelda, et tulevik on meie kätes ja unistada tuleb suurelt!

Marie Marleen Jaanof
7.a klassi õpilane

Advendihommikud algklassidele

Foto: Erakogu

2. detsembril korraldasid üheksanda klassi tüdrukud 1.- 4. klassi õpilastele advendihommikut. Sõna võttis õppealajuhataja Marie Tänav, kes avas esimese advendihommiku ning süütas esimese advendiküünla. Pärast seda lugesid üheksanda klassi tüdrukud õpilastele ette lühikese jõulujutukese ning soovisid kõigile ilusat esimest adventi.

Üheksanda klassi tüdrukud viivad igal esmaspäeval algklassidele läbi advendihommikuid, järgmine toimub 9. detsembril.

Janely Allsaar
9. klassi õpilane

Muuseumitunnid  

Foto: Heli Prii

Meie kooli 3.a, 3.b ja 4.a klassi õpilased said osa kodukoha ajalugu tutvustavast programmist Järvamaa muuseumis.

Õpilastele räägiti, mis on muuseum,  mida seal kogutakse ja säilitatakse ning kuidas Järvamaa muuseum alguse sai. Tund lõppes mänguga, kus tuli museaale otsida ning nende kasutusvaldkond ära arvata. 

Muuseumitunnid viis läbi teadusjuht Ründo Mülts.

Heli Prii
õpetaja

 

Projektipäev pani mõtlema elustiili ja ostude üle

Foto: Elis Kraav

Esimese trimestri viimasel päeval 22. novembril toimus meie koolis projektipäev. Meie klassile oli plaanitud kolm erinevat loengut. Kõikides loengutes käsitlemise erinevaid keskkonna teemasi ning probleeme.

Esimene loeng kohtusime meie eesti keele õpetaja Anne Kivimäega, kus me sidusime projektipäeva teemat eesti keelega. Tund oli huvitav kuna erines tavalisest koolipäeva tunnist ning pidevalt toimus arutelusi. Teisena tuli meile keskkonnaprobleemidest ning globaalsest soojenemisest rääkima Eesti Maaülikooli tudeng. Õpilased kuulasid loengupidajat huviga, kuna saime täpsemalt teada, mis meie maakeraga hetkel toimub. Päeva lõpuks tuli 8.-9. klassidele rääkima Ragn-Sellsi jäätmejaama töötaja ringmajandusest. See oli väga silmaringi avardav kohtumine. Ringmajanduse loeng pani meid mõtlema enda elustiili ja ostude üle.

Päev oli teistsugune ning kindlasti huvitavam kui tavaline koolipäev. Esimeselt trimestrilt läksime koju mõeldes rohkem maailma hoidmisele.

9.B klassi õpilane
Elis Kraav

Mänguvahetunnid kutsuvad üles liikuma

Foto: Janely Allsaar

Alates sellest nädalast toimuvad igal kolmapäeval kell 11:50 kooli võimlas mänguvahetunnid, mis kutsuvad õpilasi üles liikuma ja üheskoos aega veetma.

Mänguvahetundidel lastakse muusikat, mängitakse erinevaid liikumismännge ning veedetakse aega koos.

Sel nädalal oli võimalik osaleda limbos ja hiirelõksu mängudes, järgmisel nädalal juba uued mängud. 

Mänguvahetunde viivad läbi õpilasaktiivi liikmed, sel korral olid tublid organiseeriad Patricia Matrov, Angelina Petrov ja Kristi Ojamets.

Marita Kutsar
huvijuht

Kooli sünnipäevanädal oli täis erinevaid ettevõtmisi

Foto; Marita Kutsar

14.-20. oktoober pidas Hillar Hanssoo Põhikool oma 42. sünnipäeva. Tähtsat sündmust tähistati sünnipäevanädalaga. Vastvalminud koolimaja sai selga pidurüü, üheskoos õpilastega arutletakse erinevatel kooli puudutavatel teemadel, toimusid stiilipäevad, hommikutervitus, disko, külalisloeng, lastevanemate koosolek, avatud uste päev ning maleturniirid.

Nädala jooksul käisid õpilased koolis riietudes end lähtuvalt stiilist. Kodudest otsiti välja crocsid, retrodisko ning kollased ja sinised riided, lisaks tehti hullud soengud ning riietati end tagurpidi.

Sünnipäevanädal algas esmaspäeva hommikul õpilasesinduse hommikutervitusega. Enne tundide algust tervitati õpilasi peauksel, kõigile anti põsele kleeps ning sooviti ilusat sünnipäevanädalt.

Marita Kutsar
huvijuht

» Loe edasi

Heade soovide ja mõtete nädal 5.a klassis

16. novembril tähistatakse rahvusvahelist  tolerantsuse ehk sallivuse päeva. 5.a klassis algas „Heade soovide ja mõtete nädal”, eesmärgiga julgustada sallivust ja suurendada ühtekuuluvustunnet klassis. Sellel nädalal on klassis avatud heade soovide ja mõtete purk, kuhu nädala jooksul kõik õpilased saavad panna oma häid soove ja mõtteid, jagada kaaslastele komplimente ja pakkuda välja toredaid ideid mida ühiselt teha. Nädala lõpus jagatakse ühiselt purki kogunenud häid soove ja mõtteid ning tehakse  plaane, mida toredat ühiselt ette võtta.

Klarika Lussmann
sotsiaalpedagoog

Imetabane maailm

Foto: Kristi Teder

15. novembril 2019. a. toimusid kaheksandike füüsika ja keemia tunnid Tallinnas Teadusteatris KVARK.

Füüsikaõpetaja, Raivo Tamm, selgitas noortele sellise ettevõtmise olulisust. Lisaks teadmistele võib füüsikaseaduste mõistmine anda ka supervõimeid. Teaduslikud teooriad selgitavad, miks üks või teine nähtus aset leiab. Loodusseadused aga ütlevad, mis juhtub.

Õpilaste tagasiside oli super. Nad said aru, et etenduses olid enamus koolis õpitud teemad, aga laval oli kõik huvitav ja põnev. Näidati kuidas erinevaid füüsikareegleid kasutades saavad kõik endale „supervõimed”.

Selline etendus sai toimuda ainult noorte teadlaste väga heale koostööle. Lootsime, et see kestab kauem. Taolisi teistmoodi koolipäevi võiks veelgi olla, see avardas õpilaste silmaringi.

Noor teadlane, Karoliine, tutvustas meile, kuidas nad on jõudnud niikaugele, et tuua oma kogemused lavale. Oli huvitav teada, et just need noored on Rakett 69 ülesannete loojad.

Karoliine rääkis, et 10-aastase töö tulemusena vormistati 2 aastat tagasi noorte ettevõtmine Teadus OÜ KVARK.

Kõlama jäi õpilaste suust lause: Ma tahan olla tark! Tasus väga ära!

Õppekäiku toetas Järvamaa Arenduskeskus.

Kristi Teder
Õpetaja ja õpilased

1 2 3 77