Kiusamisteemaline projektipäev

27. novemberil toimus tavapäraste koolitundide asemel projektipäev. Nimelt osalesid õpilased erinevates tegevuses, et ennetada koolikiusamist.

1.-5. klasside õpilastele viisid kooli T.O.R.E. ringi noored läbi töötubasid, mille käigus räägiti erinevates rollidest, porbleemide lahendamisest ja sellest, mis on kiusamine. Samuti viisid neile õpilastele õpetajad läbi KiVa (kiusamisest vabaks!) koolitunnid.

6.-9. klasside õpilased vaatasid Ilmar Raag filmi “Klass” ning arutlesid pikalt nähtu üle. Otsiti võimalike lahendusi, et ennetada stsenaariumit, millega film päädis.

Samuti käis 6.-9. klasside õpilastele läbi Zoomi oma kogemusi jagmas Natali Marie Ernits, kes on ise olnud nii kiusaja kui kiusatava rollis.

Peaukse juures ole üleval ka tänulikkuse tahvel, kus kõigil oli võimalik panna kirja oma mõtted selle kohta, mille üle nad tänulikud on.

Marita Kutsar
huvijuht

Sallivad Semud projekti klassikohtumine

Reedel korraldasime oma klassile (8.b) klassikohtumise projekti Sallivad Semud raames.

Kogu projekti mõte on teha klass ühtsemaks, tuues kokku eestikeelsed kui ka muukeelsed õpilased.

Jagasime klassi kolmeks suureks rühmaks: Valgevene, Eesti ning Venemaa.

Üritus toimus eelmisel reedel (20. november) kell neli, seal pidi iga rühm antud riigi kultuuri ning tavasid tutvustama.

Peale erinevate riikide kultuuride tutvustusi ning uute teadmiste omandamisi, me mängisime erinevaid mänge, suhtlesime muukeelsete õpilastega, kuulasime nende tutvustusi, tegime viktoriine ja Kahoote ning palju muud huvitavat.

Aeg lendas tohutult kiiresti ning klassikohtumine venis isegi veidi pikemaks, kui me algul planeerinud olime. Kuid sellest hoolimata kõigile see siiski meeldis ning mõne arvates oleks see võinud isegi kauem kesta.

Kuigi üritus oli vaid kolm tundi pikk, tundsime klassina end juba palju ühtsemana.

Laura Kookmaa
projektijuht

Kaheksandikud töövarjutasid

Foto: Erakogu

Töövarjunädala raames olid nelikümmend üks kaheksandate klassde õpilast kooli erinevate ametite esindajate töövarjudeks. Kümme kooli töötajat jagasid oma töötunde õpilastega. Uuriti, milliseid ülesandeid tuleb valitud ametis täita; kus on võimalik tööks vajalikku eriala omandada; mis on mõjutanud ameti valikut; mis on ameti juures meeldiv ja mis mitte.

Oma tööd tutvustasid kooli direktor, juhi abi, huvijuht, administraator, ITspetsialist, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, raamatukoguhoidja ja klassiõpetaja. Töövarjuks oldi vaid 45 minutit. Lühikese aja jooksul said õpilased neid huvitanud küsimustele vastused. Mitmelgi korral ei osatud arvata, milliseid erinevaid ülesandeid mingis ametis täita tuleb. Töövarjutunnis saadi teada mõndagi huvitavat. Õpilastele tund meeldis.

Aitäh, töötajatele, kes oma päeva jagasid.

Kersti Laastau
karjäärikoordinaator

 

Saalihoki kariakvõistlused tõid poodiumikohti

Foto: Erakogu

Novembri alguses toimusid Järvamaa koolide saalihoki karikavõistlused Imaveres. Võistlemas käisid õpilased 6.-9. klasside ja 3.-5. klasside arvestuses.

6.-9. klasside arvestuses saavutasid meie kooli tütarlapsed väga tihedas konkurentsis tubli II koha ja sama vanusegrupi poisid IV koha. Kooli esindasid: Anette Frida Evardi, Elina Liiv, Sheril Tankler, Grete Torp, Laura Kookmaa, Kaspar Ivanov, Radion Trofimov, Mattias Jenas, Mikk Martsepp, Hugo Kaur Leht, Kasper Gregor Uussalu ja Tauri Tupits.
3.-5. klasside arvestuses saavutasid poisid I koha ja tüdrukud IV koha. Võistkonda kuulusid: Marten Kiuru, Andreas Põder, Henri Larven, Gert Gregor Söörd, Kristen Seeberg, Rasmus Soo, Keiro Stevon Tegelmann, Lisandra Saar, Carolin Kirs, Grete Õitspuu, Luisa Mirell Ivanov ja Martha Sofie Viilup. Parima mängija tiitli pälvis seekord Paide Hillar Hanssoo PK õpilane Rasmus Soo. 

Kiitus tublidele võistlejatele!

Karin Kitt ja Andres Siilak
õpetajad

Õppeprogrammi käigus tutvuti mageveekaladega

Foto: Erakogu

Õpilastes looduse vastu huvi hoidmise ja tõstmise eesmärgil läbi viidud KIK projekt „Väike kena kohakene“ hõlmas endas Eestimaa looduse tundmaõppimist ning lugupidamist kõigi elusolendite vastu.

Õppeprogrammi käigus tutvuti Eesti mageveekaladega ja õpiti neid üksteisest eristama. Õpiti kalade ehitust ja kohastumusi eluks vees. Läbi iseseisvate tegevuste kinnistasid õpilased kalade määramise oskusi ning õppisid kalapüügi ja sellega seotud nõudeid.

Õpilased analüüsisid kalade meelte olulisust ja eripära seoses veekeskkonnaga. Räägiti kaitsealustest liikidest ning võõrliikidest ja nende mõjust bioloogilisele mitmekesisusele ja kooslustele. Tutvutati ka säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid. Aktiivõppevahendite kasutamise üheks eesmärgiks oli õpilaste rühmas tegutsemise oskuste arendamine.

Rojekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 6000 euroga.

Kristi Hints
projekti eestvedaja

 

Millest arutleti Järvamaa osaluskohvikus?

Foto: Eviita Õisma

Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpilasesinduse liikmed käisid 6. novembril Türi kultuurikeskuses Järvamaa noortekogu korraldatud osaluskohvikul ning sotsiaalmeedia koolitusel. Kus arutleti erinevatel noortega seonduvatel teemadel.

Päeva alguses rääkis meile Hele-Liis Päike, tuntud ka kui Helekas, oma teekonnast sotsiaalmeedias ja andis meile näpunäiteid, mida teha näiteks siis kui märkad küberkiusamist. Helekas rääkis ka suunamudija töö telgitagustest, näiteks sellest kui palju jääb pildi või video taha tegelikult.

Peale seda algas osaluskohvik, kus arutleti aktuaalsetel teemadel, millest kolm olid kohalikud ja kaks vabariiklikud. Vabariiklikud teemad olid: „Kas valimised suruvad mind kasti?!“ ja „Head otsutajad – otsustage lõpuks ära!“. Kohalikud teemad olid: „Me oleme sõltlased“, „Enesekindlalt iseseisvasse ellu“ ja „Hakkame omavahel taas suhtlema!“.

Mina osalesin ühes vabariiklikus ja kahes kohalikus aruteluringis.  Vabariiklikus aruteluringis sain teda, miks peaksid noored valima minema ja mis on selle tägajärjed, kui noored valima ei lähe. Ühes kohalikus aruteluringis sain erinevaid näpunäiteid ja ideid, mida oma kooli viia selleks, et valmistada noori rohkem ette iseseisvaks eluks. Teises kohalikus aruteluringis rääkisime sellest, mis võimalused võiksid Järvamaa noortele avalikus ruumis ajaveetmiseks veel olla ja kuidas seda ruumi hoidma peaks.

Kokkuvõtteks sain nii mina kui ka teised õpilasesinduse liikemed palju uusi mõtteid ja ideid ning ootame juba järgmise aasta osaluskohvikut.                            

Saskia Metsallik
õpilasesinduse liige 

“Ai-tummer-ker-kommer-ker”!

Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud värvikas ja lustlik lavastus pakkus rõõmu nii õpilastele kui ka õpetajatele. “Ai-tummer-ker-kommer-ker”! Just nii ütles Kilpkonnapreili Endla Teatri lavastuses “Onu Remuse jutte”.

9. novembril said Paide Hillar Hanssoo põhikooli esimese kooliastme õpilased tuttavaks toredate metsaelanikega, kes käisid Mägraemanda juures koolis. Õpilased said teada, et Jänkuonu valetab nii, et suu suitseb ja seetõttu oli tal karmi käpaga koolijuhataja Karuemanda juurde minek kindlustatud. Edasi hakkasid hargnema vahvad sündmused, mis olid õppetunniks kõigile, eelkõige aga Jänkuonule.

Gerli Mikk
õpetaja

Aruteluringid iga kuu teisel teisipäeval

Foto: Marianne Kalvik

Õpilasesinduse eestvedamisel toimub iga kuu teisel teisipäeval avalik aruteluring, kust võtavad osa noored ja õpetajad. Aruteluringi võib kaasa rääkima tulla igaüks, kes tunneb, et tal on oma arvamus ja soovib seda teistega jagada.

Sel nädalal oli aruteluringi teemaks sallivus. Teemat arutasid lahti õpilasesinduse liikmed Kaarel Kullik, Saskia Metsallik, Keitlin Jüristo ja Alina Simmer. Oma mõtteid jagas õpetaja Anne Kivimäe ning arutelu juhtis Christen Savisaar.

Ühise arutelu käigus jõuti väga paljude oluliste mõteteni nagu näiteks see, et sallivus tuleb kodust kaasa ning see on midagi, mida on võimalik elus õppida. Tuleb panna tähele ja märgata neid, kes on jäänud üksi ning mõelda, kuidas neile on võimalik toeks olla. Arutelu käigus saadi ka aru, et sallivust mõistetakse väga erinevalt ning on ka teguviise, mida ei ole võimalik sallida.

Mõtteterad, mis arutlusest kaasa võeti:

  • kõigil tuleb austus oma käitumisega välja teenida,
  • tuleb olla tänulik selle üle, mis sul olemas on ning jagada ka positiivset tagasisidet,
  • õpilaste jaoks on oluline, kui neid kuulatakse ja nende tagasisidet tõsiselt võetakse,
  • empaatiavõime kasvab koos inimesega,
  • kui keegi on üksi, siis astu talle julgelt ligi ja kõneta teda,
  • maailm koosneb paljudest erinevatest annetest, osakem neid andeid märgata.

Lõppkokkuvõttes on kõigil inimestel erinevad kogemused, peamine on, et igaüks õpiks oma kogemustest ning oskaks olla empaatilisem.

Marita Kutsar
huvijuht

Rahvastepall

   6.novembril said meie kooli võimlas kokku Järvamaa koolide 1.- 3.kl rahvastepallimängijad, et maha pidada maakondlik rahvastepalli karikavõistlus. Kokku oli tulnud neli tüdrukute ja viis poiste võistkonda. Mängud olid väga tasavägised ja põnevad ning noored pallurid täis võidutahet. Tüdrukute turniiri võitsid meie kooli tublid tüdrukud, kes alistasid mängudes kõik vastased. Võistkond mängis koosseisus:Alexsandra Šlegel, Käti Kool ja Lisandra Karu 3.a klassist ning Johanna Kristina Meesak, Grete – Mia Murd, Elenor Reinaste, Liisbet Rohtla ja Diomi Laureen Vainumäe 3.b klassist. Parima mängija tiitliga pärjati Elenor Reinaste. Ka meie kooli poiste võistkond oli tubli ,kuid seekord nad kahjuks esikolmikusse ei pääsenud.Võistkonnas mängisid:Airon Haarde, Kristo Ojaste, Svjatoslav Poniatenko ja Greg Viirmaa 3.a klassist ja Alex Melnikov, Arto Nõmmik ja Mirko Rohtjärv 3.b klassist.

Kiitus tublidele võistlejatele!

 

Annely Põder
õpetaja

Noored laulsid Lauluhällis

Paide laste ja noorte lauluvõistlusel Lauluhäll 2020 osales 36 noort Paide koolidest (Paide Hillar Hanssoo põhikool, Hammerbecki põhikool, Roosna-Alliku põhikool, Tarbja ja Vodja koolid, Paide Gümnaasium, PAMT muusikastuudio).

Lauljaid hindas žürii: Merike Toro (dirigent), Kätlin Värton (Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio), Tarmo Teekivi (Tartu teater Vanemuine ooperikoori laulja) ja Karl Tipp (saksofonist). Igas  vanusegrupis reastati ainult 1.-6. koht.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli käisid lauluvõistlusel esindamas Hans Heiki Tahur (3A), Adeele Pennert (3B), Katriine Seeberg (3B), Kertu Adele Saar (4A) ja Marten Kiuru (5A). Lauljaid õpetas ja saatis klaveril Piret Järvet, Adeele Pennertil oli võimalus musitseerida koos venna Kaur Pennertiga.

Soololaul on ala, mida harjutatake individuaaltunnis ja mis nõuab lapselt palju: muusikalist mälu, astmetaju, dünaamikaloomise oskust, tekstimälu, fraseerimisoskust, rütmi – ja tempotunnetust. Häält. Tervist. Ja väga palju julgust. See kõik ei tule korraga ja kiiresti, agab selle poole püüeldakse. Peale tunde, vahel ka pikas vahetunnis.

Sellepärast on need lapsed tublid! Nad on valmis millegi poole püüdlema, mis ei anna kiiret tulemust, mida ei ole tihti võimalik mõõta, mis sõltub nii paljudest erinevatest teguritest.

Lauluvõistlusel jagunesid meie kooli laste tulemused järgmiselt: 8.-10.a vanuserühmas III koht – Adeele Pennert. IV-VI koht – Katriine Seeberg ja Hans Heiki Tahur. Vanuserühmas võistles kokku 12 last. 11.-13. a vanuserühmas IV-VI koht – Marten Kiuru. Võistlejaid oli vanuserühmas 6. Kõik nimetatud lapsed said võimaluse osaleda Järvamaa laste lauluvõistlusel Laulukaar 2020 28.-29.11. 2020 PAMT-is.

Piret Järvet
õpetaja

1 2 3 85