Õppeaasta avaaktus

1.septembril 2021 algusega kell 11.00 toimub õppeaasta avaaktus koolimaja peaukse ees.

1. klassid kogunevad kell 10.00 oma klassiruumi (ruumid 10 või 11).
1. klasside vanemad kohtuvad samal ajal kooli direktori ja õppealajuhatajaga aulas.

9. klassi õpilased kogunevad kell 10.15 oma 1. klasside juurde (ruumid 10 või 11).

Aktusele järgneb kõikides klassides klassijuhataja tund.