Õppetöö

2023/24. õppeaasta info


Oluline info.


Koolimaja peauks avatakse 7.00 ja suletakse kell 20.00.

Pikapäevarühm 1. klassidele (kuni 24 õpilast) töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00–14.00.

Huviringid töötavad ajavahemikul kell 12.00–17.30.

Klassivälised tegevused lõppevad järgmistel aegadel:

 • 1.–5. klassides kell 20.00,
 • 6.–9. klassides kell 20.00.

Koosolekud ja informatsiooni vahetamine toimuvad järgmistel aegadel:

 • reedeti kell 15:00 juhtkonna nõupidamine;
 • iga kuu esimesel esmaspäeval kell 15:00 laiendatud juhtkonna koosolekud;
 • esmaspäeviti kell 8:45 (pärast esimest tundi) infominutid õpetajatele;
 • esmaspäeviti (enne teist tundi) infominutid õpilastele kooliraadio kaudu;

Söömise ajad:

 • kell 10.00 – 1. klassid
 • kell 10.15 – 2. klassid
 • kell 10.30 – 3. klassid
 • kell 10.35 – 4. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 10.40 – 5. klassid ja 6. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 11.45 – 7. klassid (2. pikk vahetund)
 • kell 11.50 – 8. klassid ja 9. klassid (2. pikk vahetund)

Vaheajad:

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a

IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 1.09.2023-24.11.2023. a.

II trimester: 25.11.2023-8.03.2024. a.

III trimester: 9.03.2024-12.06.2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;

3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

 7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2023/24. õa:

Õppenõukogu nr 1 toimub 29.11.2023. a

Õppenõukogu nr 2 toimub 13.03,2024. a

Õppenõukogu nr 3 toimub 05.06.2024. a

Õppenõukogu nr 4 toimub 18.06.2024. a

Õppenõukogu nr 5 toimub 30.08.2024. a

Koolimaja peauks avatakse 7.00 ja suletakse kell 20.00.

Pikapäevarühm 1. klassidele (kuni 24 õpilast) töötab esmaspäevast neljapäevani kell 12.00–14.00.

Huviringid töötavad ajavahemikul kell 12.00–17.30.

Klassivälised tegevused lõppevad järgmistel aegadel:

 • 1.–5. klassides kell 20.00,
 • 6.–9. klassides kell 20.00.

Koosolekud ja informatsiooni vahetamine toimuvad järgmistel aegadel:

 • reedeti kell 15:00 juhtkonna nõupidamine;
 • iga kuu esimesel esmaspäeval kell 15:00 laiendatud juhtkonna koosolekud;
 • esmaspäeviti kell 8:45 (pärast esimest tundi) infominutid õpetajatele;
 • esmaspäeviti (enne teist tundi) infominutid õpilastele kooliraadio kaudu;

Söömise ajad:

 • kell 10.00 – 1. klassid
 • kell 10.15 – 2. klassid
 • kell 10.30 – 3. klassid
 • kell 10.35 – 4. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 10.40 – 5. klassid ja 6. klassid (1. pikk vahetund)
 • kell 11.45 – 7. klassid (2. pikk vahetund)
 • kell 11.50 – 8. klassid ja 9. klassid (2. pikk vahetund)

Vaheajad:

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a

IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Trimestrid põhikoolis:

I trimester: 1.09.2023-24.11.2023. a.

II trimester: 25.11.2023-8.03.2024. a.

III trimester: 9.03.2024-12.06.2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;

3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;

4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

 7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2023/24. õa:

Õppenõukogu nr 1 toimub 29.11.2023. a

Õppenõukogu nr 2 toimub 13.03,2024. a

Õppenõukogu nr 3 toimub 05.06.2024. a

Õppenõukogu nr 4 toimub 18.06.2024. a

Õppenõukogu nr 5 toimub 30.08.2024. a