Meie koolist

Tutvustus


Meie kooli lugu sai alguse 1. septembril 1977. aastal, mil alustas tööd Paide 3. Keskkool. 1995. aastal nimetati Paide 3. Keskkool ümber Paide Ühisgümnaasiumiks. Aastal 2018 lõpetas meie kooli viimane gümnaasiumi lend.

1. septembril 2018. aastal muutus kool peale Paide linna haridusvõrgu ümberkorraldusi põhikooliks ning meie kooli nimeks sai Paide Hillar Hanssoo Põhikool.

Maleõpetuse traditsioonide hoidmine on üks osa kooli identiteedist – kool sai nime oma esimese direktori, Hillar Hanssoo, järgi, kes oli ühtlasi ka kooli maleõpetuse looja ja edendaja. Iga aasta oktoobris korraldame Hillar Hanssoo maleturniiri koolinoortele.

Paide Hillar Hanssoo Põhikool on omanäoline, tervist edendav ja ettevõtlikkust toetav
põhikool. Töö väga erinevate projektidega, ainenädalad,  käsi- ja kunstialane tegevus, draamaõpetus, rahvatantsurühmade ja laulukooride edukas tegutsemine, kooli tervisepäevad ja palju muud seovad kooliperet ja sõpru väljastpoolt kooli.

Kooli põhiväärtused on:

ÕPPIMINE – oleme avatud ja loovad õppijad ning arvestame individuaalsusega.
AUSTUS – oleme üksteise suhtes sallivad, hoolivad, abivalmid.
ETTEVÕTLIKKUS – oleme kaasav kool ja teeme kogukonnaga koostööd.

Meie kooli lugu sai alguse 1. septembril 1977. aastal, mil alustas tööd Paide 3. Keskkool. 1995. aastal nimetati Paide 3. Keskkool ümber Paide Ühisgümnaasiumiks. Aastal 2018 lõpetas meie kooli viimane gümnaasiumi lend.

1. septembril 2018. aastal muutus kool peale Paide linna haridusvõrgu ümberkorraldusi põhikooliks ning meie kooli nimeks sai Paide Hillar Hanssoo Põhikool.

Maleõpetuse traditsioonide hoidmine on üks osa kooli identiteedist – kool sai nime oma esimese direktori, Hillar Hanssoo, järgi, kes oli ühtlasi ka kooli maleõpetuse looja ja edendaja. Iga aasta oktoobris korraldame Hillar Hanssoo maleturniiri koolinoortele.

Paide Hillar Hanssoo Põhikool on omanäoline, tervist edendav ja ettevõtlikkust toetav
põhikool. Töö väga erinevate projektidega, ainenädalad,  käsi- ja kunstialane tegevus, draamaõpetus, rahvatantsurühmade ja laulukooride edukas tegutsemine, kooli tervisepäevad ja palju muud seovad kooliperet ja sõpru väljastpoolt kooli.

Kooli põhiväärtused on:

ÕPPIMINE – oleme avatud ja loovad õppijad ning arvestame individuaalsusega.
AUSTUS – oleme üksteise suhtes sallivad, hoolivad, abivalmid.
ETTEVÕTLIKKUS – oleme kaasav kool ja teeme kogukonnaga koostööd.