Uudised

Muna õpetas kanu 02. november erlend.savolainen


16.oktoobril toimus meie koolis Eesti käsitööõpetajate seltsi sügiskonverents, teemaks ettevõtluse seos käsitöö ja kodunduse tundidega. Ettevõtlikkuse kujunemist toetab igasugune kaasav tegevusõpe. Õpilane on loov, katsetab, mõtleb ise lahendusi, langetab otsuseid individuaalselt ja koostöös. Võimekus mistahes valdkonnas on arendatav.

Kuna meie kool on liitunud ettevõtlike koolide projektiga, on heameel kuulata, kuidas õpilased seda ise mõistavad. Konverentsile oli kutsutud oma tööd esitlema ka meie kooli õpilane Anett Vahtramäe, kes tutvustas üleriigilisel kodunduse olümpiaadil III koha vääriliseks tunnustatud blogi „Aegunud ja värsketest toiduainetest meie pere külmkapis ehk kuidas muna õpetab kana”.

Anett on põhikooli lõpuklassi õpilane, kelle käest on paras aeg küsida, kas ja mil moel on tema tunnetanud ettevõtliku õpilase teemat iseenda arengus. Anett rääkis, et üha enam on meedias  kuulda kliima soojenemisest, toimuvatest katastroofidest, keskkonna saastumisest, mürkidest, aina kasvavatest prügimägedest. Ta peab ennast just selle põlvkonna nooreks, kes saab mingil moel aidata, et meie järeltulijad oleksid terved ja rõõmsad.

Anett rääkis koolis ettevõtlikkuse arendamisest ainult head: „Võtan agaramalt kinni mulle pakutavatest võimalustest. Planeerin teadlikumalt aega. Suudan mõelda raamidest välja, ei karda eksida, sageli tunnen heameelt hakkamasaamisest. Proovin alati midagi uut katsetada, olen loovam.” Veel rõhutas ta:” Olen saanud rohkem esinemiskogemusi. Esinemine viiekümne käsitööõpetaja ees oli paras väljakutse. Sain hakkama ja vastasin julgelt ka saalist tulevatele küsimustele.”

Kristi Teder,
õpetaja

16.oktoobril toimus meie koolis Eesti käsitööõpetajate seltsi sügiskonverents, teemaks ettevõtluse seos käsitöö ja kodunduse tundidega. Ettevõtlikkuse kujunemist toetab igasugune kaasav tegevusõpe. Õpilane on loov, katsetab, mõtleb ise lahendusi, langetab otsuseid individuaalselt ja koostöös. Võimekus mistahes valdkonnas on arendatav.

Kuna meie kool on liitunud ettevõtlike koolide projektiga, on heameel kuulata, kuidas õpilased seda ise mõistavad. Konverentsile oli kutsutud oma tööd esitlema ka meie kooli õpilane Anett Vahtramäe, kes tutvustas üleriigilisel kodunduse olümpiaadil III koha vääriliseks tunnustatud blogi „Aegunud ja värsketest toiduainetest meie pere külmkapis ehk kuidas muna õpetab kana”.

Anett on põhikooli lõpuklassi õpilane, kelle käest on paras aeg küsida, kas ja mil moel on tema tunnetanud ettevõtliku õpilase teemat iseenda arengus. Anett rääkis, et üha enam on meedias  kuulda kliima soojenemisest, toimuvatest katastroofidest, keskkonna saastumisest, mürkidest, aina kasvavatest prügimägedest. Ta peab ennast just selle põlvkonna nooreks, kes saab mingil moel aidata, et meie järeltulijad oleksid terved ja rõõmsad.

Anett rääkis koolis ettevõtlikkuse arendamisest ainult head: „Võtan agaramalt kinni mulle pakutavatest võimalustest. Planeerin teadlikumalt aega. Suudan mõelda raamidest välja, ei karda eksida, sageli tunnen heameelt hakkamasaamisest. Proovin alati midagi uut katsetada, olen loovam.” Veel rõhutas ta:” Olen saanud rohkem esinemiskogemusi. Esinemine viiekümne käsitööõpetaja ees oli paras väljakutse. Sain hakkama ja vastasin julgelt ka saalist tulevatele küsimustele.”

Kristi Teder,
õpetaja