Uudised

PÄIKESEKILLUD 2024 20. mai erlend.savolainen

Päikesekild on kooli tunnustus, mille eesmärk on silmapaistvate saavutuste eest tuua välja Paide Hillar Hanssoo põhikooli õpetajad ja õpilased.


Päikesekildudel on viis kategooriat:
1. Aasta meessportlane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi enda valitud spordialal ja on esindanud kooli erinevatel võistlustel
2. Aasta naissportlane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi enda valitud spordialal ja on esindanud kooli erinevatel võistlustel
3. Aasta tegija on osalenud aineolümpiaadidel või esindanud kooli erinevatel konkurssidel või on aktiivne noor nii koolielu edendamisel kui ka väljaspool kooli või on loonud midagi originaalset või paistnud silma muude loovate tegevustega ja kannab kooli põhiväärtusi
4. Aasta õpetaja inspireerib ja motiveerib õpilasi, arvestab õpilaste võimete ja erisustega, kasutab õppetöös erinevaid õppemeetodeid
5. Aasta tegu on ettevõtlikkust toetav, uuenduslik või heategevuslik, kuid märkimisväärne sündmus või tegu
Aasta meessportlast, aasta naissportlast ja aasta tegijat esitatakse kahes vanuseastmes:
- noorem vanuseaste (1.-5. klass)
- vanem vanuseaste (6.-9. klass)
Selleks, et Sinu esitatud kandidaat jõuaks žüriini, pead selgelt välja tooma vähemalt ühe kategooria kriteeriumi
Tutvu statuudiga: https://drive.google.com/file/d/132v5AO0SSIRG4psAmBAjlrZ_ygTQmt79/view?usp=sharing
NB! Esita oma kandidaat hiljemalt 24. maiks!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZuvf7RuTHNWUHXeLM0VbJgbOL4bPFbuI-KA3yhkkJGvhwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Päikesekildudel on viis kategooriat:
1. Aasta meessportlane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi enda valitud spordialal ja on esindanud kooli erinevatel võistlustel
2. Aasta naissportlane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi enda valitud spordialal ja on esindanud kooli erinevatel võistlustel
3. Aasta tegija on osalenud aineolümpiaadidel või esindanud kooli erinevatel konkurssidel või on aktiivne noor nii koolielu edendamisel kui ka väljaspool kooli või on loonud midagi originaalset või paistnud silma muude loovate tegevustega ja kannab kooli põhiväärtusi
4. Aasta õpetaja inspireerib ja motiveerib õpilasi, arvestab õpilaste võimete ja erisustega, kasutab õppetöös erinevaid õppemeetodeid
5. Aasta tegu on ettevõtlikkust toetav, uuenduslik või heategevuslik, kuid märkimisväärne sündmus või tegu
Aasta meessportlast, aasta naissportlast ja aasta tegijat esitatakse kahes vanuseastmes:
- noorem vanuseaste (1.-5. klass)

- vanem vanuseaste (6.-9. klass)
Selleks, et Sinu esitatud kandidaat jõuaks žüriini, pead selgelt välja tooma vähemalt ühe kategooria kriteeriumi
Tutvu statuudiga: https://drive.google.com/file/d/132v5AO0SSIRG4psAmBAjlrZ_ygTQmt79/view?usp=sharing
NB! Esita oma kandidaat hiljemalt 24. maiks!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezZuvf7RuTHNWUHXeLM0VbJgbOL4bPFbuI-KA3yhkkJGvhwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0