Dokumendid

Taotlused

1. klassi astuja avaldus (word)

1. klassi astuja avaldus (pdf)

Taotlus õpilase vastuvõtmiseks 2.-9. klassi

Taotlus korduva õpilaspileti väljaandmiseks

Avaldus pikapäevarühma võtmiseks

Alusdokumendid